Bedriftene

 

Trainee Salten er et nettverkssamarbeid i Bodø og Salten-regionen, som hvert år tar opp nyutdannede universitets- eller høyskole-kandidater som har eller ønsker tilknytning til regionen.

I programmet deltar nå 28 private og offentlige virksomheter, der hver kandidat får arbeidserfaring fra en eller to arbeidsplasser i til sammen 22 måneder. Hvilke arbeidsplasser kandidaten kommer til vil være avhengig av virksomhetenes behov og kandidatenes kompetanse. 

Kandidatene hos Trainee Salten får et unikt lærings- og utviklingsprogram med fagsamlinger hos Nordnorsk lederutvikling (nnl) i hele perioden. Fagsamlingene har som mål å gi kandidatene innsikt, forståelse og læringsprosesser knyttet til personlig utvikling.

Ønsker du å bli medlemsbedrift? Les om fordelene og søknadsprosessen.

IRIS Salten

Kontaktperson:Leif-Magne Hjelseng

Nettside:www.iris-salten.no

Salten Kraftsamband

Kontaktperson:Hilde Hansen

Nettside:www.sks.no

Bodø Energi

Kontaktperson:Marianne Hjartøy Breimo

Nettside:www.bodoenergi.no

Les mer

Bodø energi er en stor leverandør av kraft, og produsent og leverandør av varme. Konsernet er bygd opp med Bodø Energi AS som morselskap og datterselskapene; BE Kraftsalg AS (100 %), BE Energimontasje AS (100 %), BE Varme AS (100 %), Nordlandsnett AS (85,4 %) og Nordland Elsikkerhet AS (76 %). Tidligere traineer Pontus Hedén og Per Kristian Husøy har for øvrig blitt værende i konsernet etter traineeperioden.

Bodø Energi AS utøver eierskap over datterselskapene og har også mindre eierposter i andre selskap. Videre leverer selskapet tjenester innenfor økonomi/regnskap, personal, kvalitet og IT til datterselskapene. Bodø Energi AS har hovedkontoret sitt i Bodø og er 100 % eid av Bodø kommune.

BE Kraftsalg er et kraftomsetningsselskap som omsetter kraft til forbrukere i Salten, og får sine inntekter fra margin på kraftprisen.

Nordlandsnett AS eier strømnettet i Bodø, Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Rødøy, Lurøy og Træna kommune, og overfører strøm til kunder i disse kommunene. Nettleien dekker kostnadene til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet.

BE Energimontasje AS er en av Nord-Norges største leverandører av tjenester knyttet til utbygging, vedlikehold og drifting av distribusjons- og regionalnett. De er en totalleverandør av tjenester knyttet opp mot fibernett og energianlegg. Konsernet har en klar vekststrategi for BE Energimontasje innenfor anlegg, el-montasje, fiber, fjernvarme og ingeniørtjenester.

BE Varme AS er et selskap som bygger fjernvarme til Bodø by. Selskapet begynte i 2012 med utbygging av nytt distribusjonsnett for fjernvarme i Bodø. Det nye biovarmeanlegget på Rønvikjordet i Bodø forsynes med flis, som forsyner næringsliv og det offentlige i Bodø med varmt vann til oppvarming av store bygg.

Nordland Elsikkerhet AS er først og fremst til for å eierselskapenes lovpålagte tilsyn med elektriske anlegg. Selskapet har etter hvert utviklet seg til et kontrollselskap som betjener nettselskaper fra Nordkapp til Helgeland. Selskapet har hovedkontor i Bodø.

PowerOffice

Kontaktperson:Nebojsha Mihajlovski

Nettside:www.poweroffice.no

Les mer

Bodøbedriften PowerOffice, som ble etablert i 1998, leverer programvare som forenkler hverdagen knyttet til administrative rutiner for ulike bransjer. Fokuset er på å forenkle arbeidsprosesser gjennom teknisk gode løsninger. Selskapet tilbyr produktet PowerOffice Win som er et system for timeregistrering, fakturering og regnskapsmetodikk, samt produktet PowerOffice Go som er et skybasert regnskapssystem.

Hovedmengden av kunder er innenfor regnskap- og revisjonsbransjen, men de er også sterkt representert blant arkitekter, IT-bedrifter, rådgivere, ingeniører og flere andre tjenesteytende næringer.

Selskapet har over 1 000 kunder med over 10 000 brukere i hele landet, og er 31 ansatte som holder til i moderne og trivelige lokaler i Bodø sentrum.

Signal

Kontaktperson:June Skoglund

Nettside:www.signal.no

Elektro

Kontaktperson:Einar Jørgensen

Nettside:www.elektro.no

Sparebank1 Nord-Norge

Kontaktperson:Per Martin Olsen

Nettside:www.snn.no

Stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling

Kontaktperson:Stein Markussen

Nettside:www.nnl.no

Nord-Salten Kraft

Kontaktperson:Tone Jespersen

Nettside:www.nordsaltenkraft.no

Hundholmen Byutvikling

Kontaktperson:Morten Jakhelln

Nettside:www.hundholmenbyutvikling.no

Nord Universitetet

Kontaktperson:Anita Eriksen

Nettside:www.nord.no

DIPS

Kontaktperson:Gunn Pettersen

Nettside:www.dips.no

Kunnskapsparken Bodø

Kontaktperson:Eirik Pedersen

Nettside:www.kpb.no

Les mer

Kunnskapsparken Bodø (KPB) ble etablert i 2002 i samarbeid mellom næringslivet, Nordland fylkeskommune og SIVA.

Målet vårt er å bidra til økt verdiskaping i Nord-Norge og økt kunnskap om de viktigste næringene i landsdelen, som blant annet havbruk, mineraler, fiskeri, olje og gass, fornybar energi og reiseliv.

Kunnskapsparken Bodø har 16 ansatte med høy kompetanse som jobber i prosjekter. Vi har et ungt arbeidsmiljø og jobber i tverrfaglige team.

Vi er en møteplass for næringslivet i nord og er samlokalisert med mange andre spennende bedrifter.

Over tid har vi opparbeidet et bredt kontaktnett innen næringslivet og offentlig sektor.

Vi kjenner Nord-Norge best!

Dragefossen

Kontaktperson:Truls Paulsen

Nettside:www.dragefossen.no

Nordland Fylkeskommune

Kontaktperson:Inga-Lill Sundset

Nettside:www.nfk.no

Bodø Boligbyggelag

Kontaktperson:Mona Liss Paulsen

Nettside:www.bblnett.no

Saltdalsbygg

Kontaktperson:Irene Mathilde Skiri

Nettside:www.saltdalshytta.no

Bodø Kommune

Kontaktperson:Anne Kathrine Sølberg

Nettside:www.bodo.kommune.no

Hepro

Kontaktperson: Kurt Kristoffersen

Nettside:www.hepro.no

Indre Salten Energi

Kontaktperson:Ole-Morten Hansen

Nettside:www.isenergi.no/

Fauske Kommune

Kontaktperson:Ingrid Alterskjær

Nettside:www.fauske.kommune.no

Meløy kommune

Kontaktperson:Stine Estensen

Nettside:www.meloy.kommune.no

Nordlandssykehuset

Kontaktperson:Liss Eberg

Nettside:www.nordlandssykehuset.no

Retura Iris

Kontaktperson:Lena Andersen

Nettside:www.retura.no

Labora

Kontaktperson:Karianne Jakobsen

Nettside:www.labora.no

Les mer

Labora er et selskap med et akkreditert laboratorium og fiskehelsetjeneste. Labora AS ble etablert i oktober 2003, og var operativt fra 1. januar 2004. Selskapet er en videreføring av deler av den virksomheten som tidligere ble ivaretatt av Næringsmiddeltilsynet i Salten; fiskehelsetjenesten og analyselaboratoriet. Labora er et privat aksjeselskap, som eies av Iris Salten IKS og Universitetet i Nordland. Labora har i dag 20 ansatte og er lokalisert i Bodø.
Vårt akkrediterte laboratorium kan tilby et bredt analysespekter innen kjemiske og mikrobiologiske analyser av næringsmidler, vann, avløp, fôrvarer, miljø- og hygieneprøver m.m.
Analysene benyttes for dokumentasjon av produktkvalitet, hygiene og sikkerhet. Om ønskelig kan Labora komme med forslag til prøveprogram for bedrifter, tilpasset størrelse og produksjonstype.
Gjennom et nettverk med utvalgte samarbeidspartnere, er Labora totalleverandør av analyser og laboratorietjenester innen våre hovedområder. Labora vektlegger høy analytisk kompetanse og relevant fagkunnskap knyttet til de prøveemner som analyseres, sammen med nøytralitet overfor alle oppdragsgivere og brukere av selskapets tjenester. I tillegg til analyser og resultatformidling, tilbyr Labora veiledning ved prøveuttak, rådgiving knyttet til prøvetakingsplaner, uttak og forsendelse av prøver og bruk og oppfølging av analyseresultater.

Nexans Rognan

Kontaktperson:Trine Stenvold

Nettside:www.nexans.no

Les mer

Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og høyspente sjøkabler. Nexans Norways fabrikker ligger på Rognan, Halden og Langhus. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo.

Nexans Norway AS utvikler, produserer og markedsfører sjø-, land- og offshore-kabler for kraft- og telekommunikasjonsoverføring. Selskapet markedsfører også kabler produsert av NVC i Japan, som er et fellesforetak mellom Viscas og Nexans-konsernet. Nexans Norway har om lag 1 600 ansatte.

Nexans Skagerrak AS er et heleid datterselskap av Nexans Norway AS. Nexans Skagerrak AS transporterer, legger og monterer høyspente sjøkabler og eier kabelleggingsfartøyet C/S Nexans Skagerrak.

Nexans Norway AS er en del av det franske Nexans-konsernet – en av verdens største kabelprodusenter – og selskapet er et heleid datterselskap av Nexans Participations SA i Paris.

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Kontaktperson:Elin Schrøder

Nettside:www.pbl.no

Les mer

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Vi har 1.950 medlemsbarnehager med om lag 27.000 ansatte over hele landet. Totalt er vi i dag 135 ansatte i PBL-konsernet, 123 jobber ved hovedkontoret i Bodø. Mer informasjon på www.pbl.no.

 

Løvold Solutions AS

Kontaktperson:Ellisiv Løvold

Nettside:www.lovoldas.no/

Om Bodø og Salten

Bilde av Bodø

Salten er kjent for sin dramatiske natur, og sine sterke kontraster. På sommeren regjerer midnattsolen, mens på vinteren danser nordlyset på himmelen.

Bli kjent med Saltenregionen her