John Kristoffer Haugan

27 år gammel sivilingeniør med spesialisering innen elkraft fra NTNU. Har fra før av fagprøven som elektriker. Skal jobbe første periode i Bodø Energi, og andre periode i Indre Salten Energi.

Om Bodø og Salten

Bilde av Bodø

Salten er kjent for sin dramatiske natur, og sine sterke kontraster. På sommeren regjerer midnattsolen, mens på vinteren danser nordlyset på himmelen.

Bli kjent med Saltenregionen her