Kristina Robinson

Trainee Salten kull 11 Kristina (2 of 8)

24 år gammel siviløkonom med spesialisering innen internasjonal forretning og markedsføring fra Nord Universitetet. Tok bacheloren sin i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Ferdig utdannet våren 2015, og ble premiert med pris for beste masteroppgave innen reiseliv. Har den siste tiden vært selvstendig næringsdrivende. Skal jobbe første periode i Labora, og andre periode i Kunnskapsparken Bodø.

«Etter ei veke i jobb hos Labora, har eg fått brynt meg på oppgåver innan profilering og kommunikasjon. Utover hausten skal eg jobbe spesielt mykje med marknadsføring, og blant anna skrive ein marknadsplan, utvikle nettside og logo. Eg trur det kjem til å bli eit spanande år, med mykje utfordringar og moro. Spesielt trur eg utviklingsprogrammet til nnl kjem til å gjere meg meir bevisst på kva personlege eigenskapar eg har, og korleis eg kan bruke desse til fordel for meg sjølv og bedriftene.

Eg søkte meg inn i Trainee Salten for å få meir tyngde og kunnskap i eit større nettverk. Traineeprogrammet er ein fin og trygg plattform for nyutdanna å boltre seg i dei faga ein har studert, og interesserer seg for. Som sogning i Bodø trivast eg også svært godt, og gledar meg til å bli betre kjent med noverande og tidlegare traineear. »

Om Bodø og Salten

Bilde av Bodø

Salten er kjent for sin dramatiske natur, og sine sterke kontraster. På sommeren regjerer midnattsolen, mens på vinteren danser nordlyset på himmelen.

Bli kjent med Saltenregionen her