Magnus Finvik

21 år gammel fra Valnesfjord.

Er utdannet dataingeniør med hovedfokus på programvareutvikling ved UiT sitt studiested i Bodø.

Jeg søkte meg til Trainee Salten fordi jeg anså det som en kjempe mulighet til å få en god start på karrieren. Salten er et område jeg trives veldig godt i, og det er mange spennende bedrifter og muligheter for en med min utdanning. Gjennom programmet får man ta del i et utviklingsprogram i regi av Nordnorsk Lederutvikling som tidligere traineer snakker varmt om.

Pakkeløsningen der man får lære mye om seg selv gjennom utviklingsprogrammet, nettverksbygging, samt yrkeserfaringen man får fra to ulike bedrifter tror jeg vil være veldig fint å ha i ryggen når man skal videre i arbeidslivet.

Jeg skal i første periode jobbe hos Løvold Solution AS og i andre periode hos Bodø kommune.

I første uke hos Løvold har fokuset vært på å bli litt bedre kjent med bedriften og jeg har sett litt på fornying av en del av løsningen som driftsselskapet Havbruksloggen AS leverer til kundene sine. Videre oppgaver er ikke helt klarlagt men fra det jeg har erfart til nå, kommer det til å bli en spennende og lærerik tid!

Om Bodø og Salten

Bilde av Bodø

Salten er kjent for sin dramatiske natur, og sine sterke kontraster. På sommeren regjerer midnattsolen, mens på vinteren danser nordlyset på himmelen.

Bli kjent med Saltenregionen her