Silje Kristin Berg Stamnes

24 år gammel siviløkonom fra Bodø, tok utdanningen ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

Jeg søkte Trainee Salten på grunn av den brede erfaringen man som nyutdannet kan få ettersom man får prøvd seg i to forskjellige bedrifter. I tillegg gir programmet unike muligheter knyttet til nettverksbygging, samt et utviklingsprogram i regi av NNL som jeg tror vil være bra å ha med seg videre i karrieren.

I min første periode skal jeg være i Retura Iris, og her skal jeg jobbe med forskjellige oppgaver. Nå i starten skal jeg se på IT-systemene som brukes i bedriften, og hvordan disse kan forbedres. Dette er både systemer som er rettet mot kunder, men også interne systemer som brukes av ansatte i bedriften. Jeg har hittil lært mye om miljø, og det er spennende å jobbe i en bransje som er i stadig utvikling.

Om Bodø og Salten

Bilde av Bodø

Salten er kjent for sin dramatiske natur, og sine sterke kontraster. På sommeren regjerer midnattsolen, mens på vinteren danser nordlyset på himmelen.

Bli kjent med Saltenregionen her