Trainee Nordland

Trainee Nordland er et samarbeid mellom de fire regionale traineeordningene i Nordland.

Mål:

Gjennom felles innsats og koordinert arbeid skal vi synliggjøre jobb- og karrieremulighetene som finnes i Nordland for høyt utdannet ungdom.

Tiltak:

Traineeprogammene til hver region er unike, men vi ser at vi kan samarbeide og bistå hverandre for å nå flere unge i – og utenfor Nordland.

 

 

Prosjektet mottar støtte fra Nordland fylkeskommune.

 

Om Bodø og Salten

Bilde av Bodø

Salten er kjent for sin dramatiske natur, og sine sterke kontraster. På sommeren regjerer midnattsolen, mens på vinteren danser nordlyset på himmelen.

Bli kjent med Saltenregionen her