En mulighet til å teste mine grenser og oppleve nye eventyr
Aina Fagereng, kull 16

Aina Fagereng, kull 16

Navn: Aina Fagereng
Kommer fra: Bergen
Alder: 27
Utdanning: Master media og kommunikasjon
Trainee hos: NHO Nordland

Hvorfor søkte du traineeprogrammet?

Jeg søkte først og fremst fordi jeg har sett venner vokse mye av å være traineer, og få gode stillinger etter et traineeprogram. Så jeg søkte på traineeprogrammer over hele Norge for å se hvilke muligheter jeg fikk, og fikk en enorm respons som var veldig motiverende! Jeg valgte Trainee Salten fordi jeg har som mål om å lære mest mulig med en bratt lærekurve, og tenkte at to år var bedre enn et, for å få teste ut ulike aspekter rundt fagfeltet mitt og bygge en enda sterkere kompetanse.

Har også fått et inntrykk av at man får prøve seg på flere arbeidsoppgaver og muligheter enn som en «vanlig ansatt». Samtidig som man får en forventning fra bedriften om at man er mer motivert og lærevillig og dermed får man flere muligheter -som jeg tror er en kjempeviktig faktor for å finne sin plass i arbeidslivet! Ikke minst tenkte jeg at traineeprogrammet gir meg en ekstra anledning til å lære, både i en faglig og profesjonell setting, og gir et verdifullt nettverk!

Hvilke forventinger har du til programmet?

Jeg har en forventning om å få lære mer om meg selv, mine sterke og svake sider, og hvordan jeg kan bli en bedre leder. Det er en av grunnene til at jeg valgte å takke ja til programmet, siden fordelen til Trainee Salten er to år + program av Nordnorsk Lederutvikling, som jeg ikke følte noen andre traineeprogram kunne slå!

Har også en forventning til at jeg havner i situasjoner og arbeidsoppgaver hvor jeg må lære raskt og som virkelig tester grensene mine, både fra programmet til NNL og NHO Nordland. Jeg tror at det å virkelig bli kjørt i perioder hjelper meg å finne mine grenser, og «trene grensene opp» til å bli mer organisert i en dynamisk hverdag, og ut fra det bli en bedre medspiller og leder i fremtiden.

Hva er din drømmejobb?

Kommunikasjonsdirektør eller Markedsansvarlig er stillinger jeg strekker meg mot, som jeg tror traineeprogrammet kan bidra til å nå. En jobb med høy hastighet og dynamisk hverdag er det jeg ser for meg. Stillingen jeg har fått i programmet hos NHO Nordland; kommunikasjonsrådgiver, har også i lang tid vært min drømmejobb. Det å få tildelt ansvarsområde med en forventning og en bratt lærekurve, hvor jeg får lære mer om de ulike aspektene og måtene man jobber med kommunikasjon. Og det er en drøm å være en del av en organisasjon med så godt arbeidsmiljø hvor jeg kan diskutere, innhente kunnskap og besøke de ulike avdelingene i landet, samtidig som jeg blir involvert i aktiviteter både på regionskontor og landsbasis -og det er noe jeg vil ta med meg videre i karrieren!