Ser fram til høy grad av læring og utvikling, både faglig og personlig
Anneli Hunstad, kull 15

Anneli Hunstad, kull 15

Navn: Anneli Hunstad
Kommer fra: Bodø
Alder: 27
Utdanning: Siviløkonom / Master of Science in International Business and Marketing
Jobber hos: Iris Salten

Hvorfor søkte du traineeprogrammet?

Jeg søkte på traineeprogrammet fordi jeg anså det som svært verdifullt i forbindelse med å få utfordrende oppgaver, høy grad av læring og utvikling både faglig og personlig. Jeg synes programmet virket spennende og at det var en gylden mulighet til å få dypere innsikt i bedriften man ønsket å jobbe i. I tillegg hadde jeg hørt veldig mye bra om utviklingsprogrammet i regi av Nord Norsk Lederutvikling som er en del av traineeprogrammet.

Hvilke forventninger har du til programmet?

Jeg håper på å få mange varierte arbeidsoppgaver, være med på ulike prosjekter og en bratt læringskurve. Det er også ønskelig å få ansvar for ulike arbeidsoppgaver og fagområder. Jeg forventer at samlingene i regi av Nordnorsk Lederutvikling skal være lærerike og føre til at jeg lærer mer om meg selv, både styrker og svakheter. Håper jeg blir kjent med mange nye mennesker og ser frem til traineesamlingene. Etter endt traineeprogram håper jeg at jeg sitter igjen med mye erfaring og mer kunnskap.

Hva er din drømmejobb?

Hva drømmejobben er håper jeg at jeg har kommet nærmere et svar på i løpet av, eller etter endt traineeperiode hvor jeg da har fått prøve meg i ulike avdelinger og med forskjellige arbeidsoppgaver.