Håper å få prøve meg i ulike roller i bedriftene
Beate Nordås, kull 13

Beate Nordås, kull 13

Navn: Beate Nordås
Kommer fra: Mosjøen
Alder: 23
Utdanning: Siviløkonom fra Handelshøyskolen ved NMBU
Skal jobbe i: Hamarøy kommune og Nord Universitet

Hvorfor søkte du traineeprogrammet?

Jeg var usikker på hva jeg ønsket å gjøre når jeg var ferdig å studere og så derfor på muligheten til å jobbe i ulike bedrifter med varierte arbeidsoppgaver som veldig spennende. Samtidig virket det som et interessant opplegg med god oppfølging og med en ekstra bonus i ledelsesutviklingsprogrammet.

Hvilke forventninger har du til programmet?

Jeg håper å få prøve meg i ulike roller i bedriftene og få varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Videre håper jeg at jeg utvikler meg faglig og personlig i løpet av perioden som trainee. Jeg forventer også å få jobbe med og lære av mennesker med variert bakgrunn og kompetanse.

Hva er din drømmejobb?

Jeg er ganske åpen for det meste, men håper å lære mer gjennom denne perioden om hva som engasjerer meg mest. Drømmejobben inneholder ledelsesansvar kombinert med arbeidsoppgaver knyttet til utvikling.