Bedrifter i Salten kan fråtse i toppkandidater!

I over 10 år har Trainee Salten styrket regionen ved å rekruttere og beholde ung arbeidskraft i Salten. Til nå har 71 kandidater vært gjennom programmet, og 70 prosent av disse har blitt værende i regionen. I dag består programmet av 37 medlemsbedrifter og kommuner i Bodø og Salten.

Hva får du som traineebedrift?

Sparer ressurser på rekruttering og utvikling av nye ledere. Du gis 11/22 mnd til å vurdere kandidaten for fast ansettelse. Samfunnsansvaret med å bidra til å rekruttere og beholde ung arbeidskraft i Salten. Nettverksbygging mellom medlemsbedrifter i Salten, erfaringsutveksling, innblikk i nye bransjer, samarbeidsmuligheter og økt synlighet.

Hvorfor bli traineebedrift?

Bruk mindre ressurser på rekruttering og unngå fast ansettelse av feil person. Med nettverket til Trainee Salten kan vi håndplukke spisskompetanse fra den enorme søkerbunken med topp kvalifiserte nyutdannede, og tilføre bedriften din nye friske hoder som utfordrer.

Bli trainee bedrift du også!

37

Medlemsbedrifter i Salten

Hva forventes av bedriften?

Dersom din bedrift ønsker å ta inn en trainee, kreves det at bedriften stiller med kontor, pc og annet nødvendig utstyr. Det forventes at traineen får utfordrende arbeidsoppgaver, og ikke bare settes til rent rutinepregede oppgaver. Målet er at traineene skal brukes til kortere prosjekt bedrifter har liggende, som de ikke har hatt kapasitet eller kompetanse til å begynne på selv. Gjennom programmet tilbys traineene et kompetanseprogram gjennom Nordnorsk lederutvikling som kjører fagsamlinger for kullene. Gjennom de 22 månedene vil 21 dager gå til kick-off og fagsamlinger, disse dagene vil ikke bedriften faktureres for. I tillegg vil det legges opp til at traineene besøker hverandre for å bli bedre kjent med de ulike bedriftene i nettverket.

Hva koster det?

Medlemsprisen er 15.000 nok per år Bedrifter som ansetter trainee betaler 10.000 nok i rekrutteringskostnad per ansettelse Bedriften faktureres for lønnskostnader til traineen

Hvem søker på traineestilling?

Søkerne til traineeprogrammet er primært nyutdannede masterkandidater, men også noen kandidater på bachelornivå. I de årene Trainee Salten har jobbet med rekruttering av unge, har programmet hatt bred og allsidig kompetanse, alt fra økonomer, ingeniører, markedsførere, samfunnsvitere, personer med psykologikompetanse med mer, og enda flere retninger ønskes.

Så, hvilken kompetanse trenger din bedrift?

Om søknadsprosessen

Trainee Salten tar rekrutteringsbiten fra start til slutt. Basert på medlemsbedriftenes behov, kjøres en spisset markedsføring mot studentmiljøene gjennom sosiale medier, deltakelse på karrieredager og egne bedriftspresentasjoner. Med stor tilgang på gode søkere kan programmet finne nøkkelkompetanse og godt kvalifiserte nyutdannede. Trainee Salten tar også arbeidsgiveransvaret i traineeperioden. Søknadsfristen for kull 14 (2019 – 2021) settes til 1.februar 2019. Etter søknadsfristen vil alle kandidater bli vurdert og et utvalg vil bli presentert for traineebedriftene. Bedriftene velger selv de aktuelle kandidatene de ønsker å kalle inn til intervju, og er flere bedrifter interessert i samme kandidat vil intervjuene bli samkjørt. Det gjelder å være først til mølla om en kandidat er aktuell for din bedrift. Bedriftene kan tilby traineen en stilling i en periode eller to. Det mest vanlige er at to bedrifter deler en kandidat, og får hver sin periode med traineen. En periode har en varighet på 11 måneder, og innholdet vil variere ut fra bedriftens behov og traineens kompetanse. Ved ansettelse avtaler bedrift og kandidat stillingsinnhold og betingelser, og oppstart i bedrift vil være august. Etter endt periode, kan bedriftene tilby traineen fast stilling.

Tips til bedriftene

Desto mer spesifikk bedriften er på kompetansebehov, jo mer spisset markedsføring kan vi gjøre. Gjerne gi oss detaljer på utdanningsområde, kvalifikasjoner og egenskaper du søker. På bloggen kan du lese hva tidligere traineer jobber som, hva traineene gjør i de ulike bedriftene i dag og erfaring fra ulike bedrifter. Gjerne sjekk ut hvem som er traineebedrift i dag, og ta kontakt for å snakke om deres erfaring med trainee.

Traineebedriftene

Programmet består av 37 medlemsbedrifter og kommuner i Bodø og Salten. Kompetansen som medlemsbedriftene ønsker seg varierer fra år til år. Se hvem som er traineebedrift, og kanskje blir du inspirert til å ta inn trainee selv? Gjerne kontakt en medlemsbedrift for å snakke med dem om deres erfaring! Se alle traineebedriftene her.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke kostnader ligger i månedsfakturaen? I kostnaden ligger lønn, pensjon, forsikringer, arbeidsgiveravgift, og et påslag som dekker faste kostnader ved programmet. Det er også tatt hensyn til at bedriftene slipper arbeidsgiveransvaret.

Er trainee det samme som en lærling? En trainee forveksles ofte med en lærling. Konkurransedyktig lønn, spennende prosjekt, mye ansvar, lederutviklingsprogram, deltagelser i strategimøter, gjør blant annet at traineeordningen skiller seg fra ordinær lærlingestilling.

Hva om det ikke fungerer? Dersom det av ulike årsaker ikke skulle bli en match mellom bedrift og trainee, vil vi være behjelpelig med å finne en løsning. Traineen blir ansatt med en prøvetid på 3 måneder.

Hva kan jeg bruke en trainee til? Traineen er høyt utdannet og ivrig etter å bruke sin kompetanse. Har din bedrift prosjekter som er blitt tilsidesatt eller nye oppgaver som skal løses, gi utfordringen til traineen!