Programmet består av 37 medlemsbedrifter og kommuner i Bodø og Salten.

Medlemsbedrifter i Trainee Salten

Atea

Atea finnes i syv land i Norden og Baltikum, har ca. 6 800 medarbeidere, er markedsleder i Norden og Baltikum og er den tredje største IT-infrastrukturleverandøren i Europa. www.atea.no

Bodø Energi

Bodø Energi jobber kontinuerlig for å effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og sin eier. Gjennom deltakelse i konkrete prosjektet ønsker Bodø Energi å bidra til utvikling av Bodø og omegn. www.bodoenergi.no

Bodø Havn

Bodø Havn – det komplette knutepunktet i nord. Bodø Havn ligger meget strategisk til i Nord-Norge, lokalisert i fylkeshovedstaden i Nordland. www.bodohavn.no  

Bodø kommune

Bodø kommune er den største kommunen i Saltenregionen, og Nordlands største by målt i antall innbyggere. www.bodo.kommune.no

DIPS

DIPS AS er den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus. www.dips.no

Dragefossen

Dragefossen Kraftanlegg AS driver med kraftproduksjon, kraftsalg, prosjektering, kraft- og kommunikasjonsentrepriser i tillegg til eierskap. www.dragefossen.no

Elektro Bodø AS

Elektro Bodø AS(elektroentreprenør) leverer produkter og tjenester til offentlig og privat næringsliv, industri og til privatmarkedet. www.elektro.no

Fauske kommune

Kommunen strekker seg fra svenskegrensen via bre og høyfjell til den innerste delen av Skjerstadfjorden, der kommunesenteret Fauske ligger. Historisk har bergverk og landbruk vært de største næringene i kommunen. www.fauske.kommune.no

Hamarøy kommune

Hamarøy strekker seg fra fjord til fjell. Fra værhardt kystlandskap langs Vestfjordens bredder til høyfjell på grensen mot Sverige. Hamarøy er en vidstrakt kommune (1038 km2 ) som favner om det meste som naturen kan tilby.   http://www.hamaroy.kommune.no

Hepro

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi av høy kvalitet og rent design. Hepro har hovedkontor på Rognan. www.hepro.no

Hundholmen byutvikling

Hundholmen Byutvikling driver med utvikling og forvaltning av næringseiendom. hundholmenbyutvikling.no

Indre Salten Energi

Indre Salten Energi (ISE) er et konsern bestående av morselskapet Indre Salten Energi og 4 heleide datterselskaper (ISE Nett, ISE Entreprise, ISE Produksjon og ISE Fjernvarme), samt eierinteresser i selskapene ISE Produksjon Røyrvatn (1/3), Norwegian Ocean Power og Nevervatn Kraft. www.isenergi.no

Iris Salten

Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontoret på Vikan utenfor Bodø, og betjener alle de ni kommunene i Salten. www.iris-salten.no

Iris Produksjon

Iris Produksjon AS drifter Vikan Avfallsplass og deponiet, og håndterer alt avfall som går gjennom Iris-konsernet. Iris Produksjon har som mål å oppnå en miljøriktig behandling av avfall og hente ut mest mulig ressurser av det avfallet vi håndterer. Selskapets visjon er å være Nord-Norges fremste kompetansebedrift på avfall og miljø.

Jobbnorge

Jobbnorge er en av landets ledende leverandører av rekrutteringsløsninger. Verktøyet eies, utvikles og driftes i eget hus. Kundene spenner fra store nasjonale offentlige etater til mindre private virksomheter. Bedriften er lokalisert i Bodø sentrum med 19 medarbeidere. www.jobbnorge.no

Kunnskapsparken Bodø

Kunnskapsparken Bodø AS er et innovasjonsselskap som tar oppdrag innenfor forretningsutvikling, bedriftsetablering, kartlegginger og klyngeutvikling. www.kpb.no

Labora

Labora er et analyselaboratorium og en fiskehelsetjeneste lokalisert i Bodø, trafikknutepunktet i Nordland. www.labora.no

Løvold Solution

Selskapet eier og driver flere selskaper innenfor eiendom og drift. Løvold as, TOOLS Løvold as og Havbruksloggen as er konsernets driftsselskap. www.lovoldas.no

Meløy kommune

Meløy er den nordligste kommunen på Helgeland og ligger ved kysten midt i Nordland, omlag 12 mil sør for Bodø. Kommunen har, med sine 873 kvadratkilometer, mange aktive og livskraftige bygder, en rekke tettsteder og flere bebodde øyer. www.meloy.kommune.no

Nexans

Nexans er en spennende fabrikk på Rognan og en del av et internasjonalt konsern med 26.000 ansatte på verdensbasis. www.nexans.no

Nord universitet

Nord universitet leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. www.nord.no

Nordland Boligbyggelag

Nobl leverer alle tjenestene du trenger for å forvalte et boligselskap på en trygg og oversiktlig måte. www.nobl.no

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune har administrasjonssenter i Bodø. Nordland er Norges nest største fylke og har plass for 5 sørnorske fylker innenfor sine grenser. www.nfk.no

Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Sykehuset har både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende funksjoner. www.nordlandssykehuset.no

Nordnorsk Lederutvikling

I 30 år har NNL arbeidet med å fremme, tilrettelegge og drive lederutvikling over hele landet. Tusenvis av ledere har gjennom disse årene tatt seg tid til å fordype seg i sitt fag – ledelse – gjennom NNL’s programmer. www.nnl.no

Nord-Salten Kraft AS

NSK er et integrert energiselskap med både egen kraftproduksjon, nettvirksomhet og bredbåndsvirksomhet. Selskapet har hovedkontor på Hamarøy. www.nordsaltenkraft.no

PowerOffice

PowerOffice leverer programvare som forenkler arbeidsprosesser gjennom gode løsninger. www.poweroffice.no

Private Barnehagers Landsforbund

PBL er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. www.pbl.no

Rapp Marine

Rapp Marine Group er en global leverandør av avanserte og innovative løsninger til elektrisk og hydraulisk dekksmaskineri til fiskeri, forskning, offshore og arbeidsbåter. Hovedkontoret, med ledelse, engineering, prosjektledelse, salg/marked og øvrige stabsfunksjoner er lokalisert i Bodø.

Rema 1000

REMA 1000 er Norges ledende dagligvarekjede og en av landets aller sterkeste merkevarer. REMA 1000 Region Nordland fungerer som støtteapparat for 37 franchisedrevne REMA 1000-butikker.

Retura Iris AS

Retura Iris er et av datterselskapene til Iris Salten. Retura Iris AS er totalleverandør av tjenester innen avfall og gjenvinning. www.returairis.no

Rødøy kommune

Rødøy kommune ligger nord på Helgelandskysten, midt i Nordlandsleia. Fra 2018 er Rødøy med i Salten regionråd. Kommunen har i underkant av 1300 innbyggere fordelt på 10 kretser. www.rodoy.kommune.no

Saltdalshytta

Norges største hytteleverandør med over 6000 leverte hytter. www.saltdalshytta.no

Salten Kraftsamband

SKS Kraftsalg er et kraftomsetningsselskap som tilbyr et bredt produkt- og tjenestespekterhandel innen handel og forvaltning av kraft. www.sks.no

Saltens Bilruter

Saltens Bilruter er en ledende leverandør av persontrafikk, logistikktjenester og miljøtjenester i Nord-Norge. Selskapet har også to avdelinger i Nord-Sverige. www.saltens.no

Signal

Signal Bredbånd AS er Nord-Norges største fiberleverandør. Selskapet bygger og drifter fibernett, og leverer bredbåndstjenester i Nordland, Troms og Finnmark. www.signal.no

Sparebank 1

En bank for alle typer kunder i hele landsdelen. En bank som ser den enkelte og lager skreddersydde løsninger, en pådriver for folk og næringsliv, og for trivsel og skapervilje i regionen. www.sparebank1.no

Bli trainee bedrift du også!

37

Medlemsbedrifter i Salten