Programmet består av et 40-talls medlemsbedrifter og kommuner i Bodø og Salten.

Medlemsbedrifter i Trainee Salten

Bodø Energi

Bodø Energi tilbyr bærekraftige energiløsninger og skaper vårt fornybare samfunn, i dag og i morgen. www.bodoenergi.no

Bodø Havn

Bodø Havn – det komplette knutepunktet i nord. Bodø Havn ligger meget strategisk til i Nord-Norge, lokalisert i fylkeshovedstaden i Nordland. www.bodohavn.no

Bodø kommune

Bodø kommune er den største kommunen i Saltenregionen, og Nordlands største by målt i antall innbyggere. www.bodo.kommune.no

DIPS

DIPS AS er den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus. www.dips.no

Dragefossen

Dragefossen Kraftanlegg AS driver med kraftproduksjon, kraftsalg, prosjektering, kraft- og kommunikasjonsentrepriser i tillegg til eierskap. www.dragefossen.no

Elektro Bodø AS

Elektro Bodø AS(elektroentreprenør) leverer produkter og tjenester til offentlig og privat næringsliv, industri og til privatmarkedet. www.elektro.no

Elkem Salten

Elkem Salten er et av Europas største smelteverk. Verket ble grunnlagt i 1967, og ligger på Valjord. Bedriften produserer ferrosilisium og microsilica, og er ledende på sitt felt i verden.

Fauske kommune

Kommunen strekker seg fra svenskegrensen via bre og høyfjell til den innerste delen av Skjerstadfjorden, der kommunesenteret Fauske ligger. Historisk har bergverk og landbruk vært de største næringene i kommunen. www.fauske.kommune.no

Hamarøy kommune

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune ligger i Nordland fylke og grenser mot Ofoten. Fra 1. januar 2020 ble Hamarøy kommune og Tysfjord kommune vestside slått sammen til Hábmera suohkan – Hamarøy kommune. Hamarøy er en kystkommune sør for Lofoten, full av vakre skoger, fjell og fjordlandskap, som du kan nyte under midnattssolen på sommeren og nordlyset på vinteren. Her blir du møtt av gjestfrie folk og et bredt utvalg av kulturperler og opplevelser.  http://www.hamaroy.kommune.no

HRM Norge

HRM Norge skal utvikle tjenesten Min Personalsjef, som vil være små virksomheters verktøy for oppfølging av sine medarbeidere i hele arbeidsforholdet.

HRM Norge skal også etablere et HRM-senter i Bodø, som skal bemannes med HR-faglige ressurser og studenter ved HRM-linjen ved Nord universitetet.

Iris Salten

Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontoret på Vikan utenfor Bodø, og betjener alle de ni kommunene i Salten. www.iris-salten.no

Iris Produksjon

Iris Produksjon AS drifter Vikan Avfallsplass og deponiet, og håndterer alt avfall som går gjennom Iris-konsernet. Iris Produksjon har som mål å oppnå en miljøriktig behandling av avfall og hente ut mest mulig ressurser av det avfallet vi håndterer. Selskapets visjon er å være Nord-Norges fremste kompetansebedrift på avfall og miljø.

Jobbnorge

Jobbnorge er en av landets ledende leverandører av rekrutteringsløsninger. Verktøyet eies, utvikles og driftes i eget hus. Kundene spenner fra store nasjonale offentlige etater til mindre private virksomheter. Bedriften er lokalisert i Bodø sentrum med 19 medarbeidere. www.jobbnorge.no

KPB

KPB er et innovasjonsselskap som tar oppdrag innenfor forretningsutvikling, bedriftsetablering, kartlegginger og klyngeutvikling. www.kpb.no

Labora

Labora er et analyselaboratorium og en fiskehelsetjeneste lokalisert i Bodø, trafikknutepunktet i Nordland. www.labora.no

Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet skal medvirke til en sikker og samfunnsnyttig luftfart. Luftfartstilsynet er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan med myndighetsansvar innen norsk sivil luftfart, men er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet. www.luftfartstilsynet.no

Løvold Solution

Selskapet eier og driver flere selskaper innenfor eiendom og drift. Løvold as, TOOLS Løvold as og Havbruksloggen as er konsernets driftsselskap. www.lovoldas.no

Meløy kommune

Meløy er den nordligste kommunen på Helgeland og ligger ved kysten midt i Nordland, omlag 12 mil sør for Bodø. Kommunen har, med sine 873 kvadratkilometer, mange aktive og livskraftige bygder, en rekke tettsteder og flere bebodde øyer. www.meloy.kommune.no

Nexans

Nexans er en spennende fabrikk på Rognan og en del av et internasjonalt konsern med 26.000 ansatte på verdensbasis. www.nexans.no

NHO Nordland

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største fellesskap for bedrifter. NHO har regionskontor i Nordland, og her jobbes det med å sikre gode rammevilkår og vekst til medlemsbedriftene.

Nofir

Nofir samler inn kassert fiskeri- og oppdrettsredskap i Norge. 15 000 tonn utstyr fra fiskeri-og oppdrettsnæringen kasseres årlig i Norge. Siden 2012 har selskapet samlet inn materiale også i Europa.

Nord-Salten Kraft AS

NSK er et integrert energiselskap med både egen kraftproduksjon, nettvirksomhet og bredbåndsvirksomhet. Selskapet har hovedkontor på Hamarøy. www.nordsaltenkraft.no

Nord universitet

Nord universitet leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. www.nord.no

Nordland Boligbyggelag

Nobl leverer alle tjenestene du trenger for å forvalte et boligselskap på en trygg og oversiktlig måte. www.nobl.no

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune har administrasjonssenter i Bodø. Nordland er Norges nest største fylke og har plass for 5 sørnorske fylker innenfor sine grenser. www.nfk.no

Nordlandsnett

Nordlandsnett eier strømnettet i Bodø, Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Rødøy, Lurøy og Træna kommune, og overfører strøm til kunder i disse kommunene. Nordlandsnett er et datterselskap av Bodø Energi. www.nordlandsnett.no

Nordnorsk Lederutvikling

I 30 år har NNL arbeidet med å fremme, tilrettelegge og drive lederutvikling over hele landet. Tusenvis av ledere har gjennom disse årene tatt seg tid til å fordype seg i sitt fag – ledelse – gjennom NNL’s programmer. www.nnl.no

PowerOffice

PowerOffice leverer programvare som forenkler arbeidsprosesser gjennom gode løsninger. www.poweroffice.no

RAPP BOMEK

Rapp Bomek er global leder innen design, utvikling og produksjon av avanserte sikkerhetsløsninger for dør-, vindu- og veggsystemer til globale markeder.

MacGregor

MacGregor/Rapp Marine er en global leverandør av avanserte og innovative løsninger til elektrisk og hydraulisk dekksmaskineri til fiskeri, forskning, offshore og arbeidsbåter. Avdelingskontor med ledelse, engineering, prosjektledelse, salg/marked og øvrige stabsfunksjoner er lokalisert i Bodø.

Retura Iris AS

Retura Iris er et av datterselskapene til Iris Salten. Retura Iris AS er totalleverandør av tjenester innen avfall og gjenvinning. www.returairis.no

Rødøy kommune

Rødøy kommune ligger vakkert til nord på Helgelandskysten. De 1200 innbyggerne bor spredt fra fjorder innunder Svartisen, til øyer langt til havs. www.rodoy.kommune.no

Saltdalshytta

Norges største hytteleverandør med over 6000 leverte hytter. www.saltdalshytta.no

Salten Kraftsamband

SKS Kraftsalg er et kraftomsetningsselskap som tilbyr et bredt produkt- og tjenestespekterhandel innen handel og forvaltning av kraft. www.sks.no

Saltens Bilruter

Saltens Bilruter er en ledende leverandør av persontrafikk, logistikktjenester og miljøtjenester i Nord-Norge. Selskapet har også to avdelinger i Nord-Sverige. www.saltens.no

Signal

Signal Bredbånd AS er Nord-Norges største fiberleverandør. Selskapet bygger og drifter fibernett, og leverer bredbåndstjenester i Nordland, Troms og Finnmark. www.signal.no

Sparebank1 Nord-Norge

En bank for alle typer kunder i hele landsdelen. En bank som ser den enkelte og lager skreddersydde løsninger, en pådriver for folk og næringsliv, og for trivsel og skapervilje i regionen. www.snn.no.

Sørfold kommune

Sørfold kommune har ca.1.950 innbyggere, og fra kommunesenteret Straumen er det 15 minutter til Fauske og en time til Bodø. E6 går gjennom kommunen. Kommunen har sterke næringsaktører innen industri, kraft, mineral og havbruk, med store investeringer på gang. Sørfold kommune er aktiv tilrettelegger i denne utviklingen, både for bestående og ny næringsetablering i kommunen

Widerøe

Widerøe er Norges eldste luftfartskonsern, etablert i 1934. Widerøe har normalt over 400 daglige avganger til 49 destinasjoner i inn- og utland, og er dermed Nordens største regionale flyselskap.

Med nærmere 3000 medarbeidere har selskapet et stort engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur, og fungerer som distriktenes kollektivtransport.

Widerøe er pionerer innenfor elektrisk luftfart, og har som målsetning å begynne innfasing av Elfly fra 2026. Widerøe er flyselskapet som er lengst fremme i arbeidet med å gjøre luftfarten utslippsfri. Dette reflekteres i all kommunikasjon fra selskapet.

Xledger Offentlig

Xledger Offentlig har satt sammen de beste systemene på markedet til en komplett ERP-plattform for kommunemarkedet og offentlige virksomheter. Dette er systemer som er velutprøvde og i daglig drift hos titusener av brukere hver dag. Systemene samles i en felles portal for henholdsvis ledere og medarbeidere, mens spesialistene på hvert fagfelt vil ha tilgang til dypere funksjonalitet

Bli trainee bedrift du også!

40

medlemsbedrifter i Salten