Vil du være med på ett av landets mest spennende utviklingsprosjekt?

Bodø kommune har satt høye ambisjoner for utvikling av en fremtidsrettet, moderne og bærekraftig by der klima og sirkulærøkonomi er i sentrum. Vi deltar derfor i flere store nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter, og har mange unge prosjektledere i spennende utviklingsprosjekter. Vår ambisjon er at nye byområder skal planlegges og utvikles som nullutslippsområder, med svært høye klima- og energiambisjoner. Vi bruker prosjekter i dagens byområder til å teste løsninger og best mulig forberede oss på kravene vi stiller til de nye bydelene.

Bodø lufthavn skal flyttes ytterst på Bodøhalvøya, og Bodø kommune skal kjøpe arealene der dagens lufthavn ligger. Etter at vi overtar området på nesten 3000 dekar i slutten av 2029, skal det meste av videre vekst og utvikling skje på dette området i tiårene fremover. Til å planlegge dette arbeidet jobber vi bredt innenfor mange fagfelt. Kjerneteamet i prosjektet består av ca. 10 flinke ansatte med ulik fagkompetanse. I tillegg har avdelingen mange andre prosjekter som støtter opp under den sterke klima & energi og miljø & natursatsingen. Vi jobber tett med næringslivet og andre i prosjektene våre.

Bodø kommune søker trainee for 2023/2024 som vil få egne spennende oppgaver i Ny by Ny flyplass-prosjektet og Bodø kommunes utviklingsstrategi for byen og de nye bydelene.

Beskrivelse og prioritert kompetanse

Stillingen er en del av Trainee Salten, og er en 100 % prosjektstilling for perioden august 2023 til juni 2024. Arbeidsoppgavene vil være varierte og ta utgangspunkt i din kompetanse. Her kan du være med å sette ditt preg på utviklingen i av byen.

Ny by – området skal bygges og realiseres som flere nullutslippsnabolag og det er derfor behov for å jobbe med utvikling av fremtidige fornybare energiløsninger.

Vi søker noen som kan bistå oss i arbeidet med å tenke helhetlig og fremtidsrettet knyttet til fornybare energisystem i byutvikling. Det vil være behov for lokalproduksjon, fleksibilitet, optimalisering og effektivisering.

Andre arbeidsområder som kan være aktuelle:

 • Løsninger for teknisk infrastruktur i de første byutviklingsområdene på en ny, fremtidsretta og økonomisk god måte
 • Strategiutvikling – Hva skal delområdene som ikke skal utvikles før om flere år/tiår brukes til midlertidig. Her er både store areal og mange bygg. Her er det rom for ulike delprosjekt og alternativ fagkompetanse:

a.    Innovasjon og næringsutvikling i årene før utvikling starter, og som samtidig er forretningsmessig bra for oss som eier av området
b.    Hva skal en gjøre med landskapet før det skal bebygges og utvikles
c.    Gjennomføre prosesser og utvikle forslag til hva dagens terminalbygning skal brukes til – dette er et signalbygg i det første utbyggingsområdet og har stor betydning for attraktiviteten til området

 • Næringsutvikling og innovasjon i ny bydel – hvordan tilrettelegge og skape attraktive næringsarealer. Hvordan selge inn arealene for mulige etablerere.
 • Metodeutvikling for beregning av klimaavtrykk
 • Materialstrømmer på systemnivå
 • Massekartlegging i nye bydeler

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har et tydelig engasjement. Du har lyst til å være med på å utvikle Bodø og de nye bydelene som foregangsby på fremtidsretta byutvikling. Du har:

–      høyere utdanning med relevant mastergrad

Vi ser etter deg som er:

 • kreativ, nysgjerrig og selvstendig
 • resultatorientert og sulten på suksess
 • utviklingsorientert
 • strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • en god nettverksbygger og er dyktig på å involvere andre
 • har evne og vilje til å ta ansvar og initiativ
 • du må beherske både norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • Et utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Ansvar og selvstendige oppgaver med utgangspunkt i din kompetanse og dine egenskaper
 • Lønn etter avtale
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen