Vil du ta del i Bodø kommunes nye og spennende traineestillinger for sykepleiere?

Bodø kommune satser på kompetanse, innovasjon og velferdsteknologi for å sikre morgendagens omsorg. Nå kan du ta del i denne utviklingen og bli sykepleier-trainee!

Turnus i kombinasjon med prosjekt og utvikling

Vi ser etter deg som er nyutdannet sykepleier, og motivert for å bidra i forbedrings- og utviklingsarbeidet til fremtidens helsetjenester. Vi ønsker å tilsette 6 traineer fordelt på Hjemmetjenesten Nord og Sølvsuper helse- og velferdssenter.

Hjemmetjenesten Nord gir helsetjenester med mål om at flest mulig kan leve gode liv hjemme så lenge det er mulig. Vi jobber daglig med å fremme hverdagsmestring, og har stort søkelys på velferdsteknologi og digitale løsninger. Vår virksomhet har systematisk tilnærming til kompetanseheving, med faste fagmøter og kurs.

Sølvsuper helse- og velferdssenter jobber for å nå målet om å utmerke oss som medisinsk og tverrfaglig kompetansesenter på forebygging og behandling. Vår visjon er Hele mennesket – hele tiden.

Som sykepleier vil du arbeide selvstendig, og dine faglige vurderinger er av stor betydning for brukerne av tjenesten. Vi er i en spennende utviklingsprosess med stort fokus på å gi gode tjenester. Bodø Kommune er innovativ, blant annet ved bruk av systematisk kvalitetsutvikling og velferdsteknologi.

Virksomhetene i helse- og omsorgsavdelingen satser på heltidskultur. Bodø kommune jobber også strategisk med ny oppgavedeling og optimal bruk av helsefaglig kompetanse. Trainee-stillingene knyttes til helse- og omsorgsavdelingens endringsprogram Smart Helse, som skal sikre en styring av hjemmebaserte tjenester og overgangen mellom ulike tjenestenivå.

Stillingen innebærer:

 • Todelt turnus, fordelt på dag, kveld og helg
 • 20 prosent av stillingen vil være utviklingsorientert med deltakelse i prosjektarbeid knyttet til pasientforløp og tjenesteutvikling
 • Du vil bli en del av et tverrfaglig team og vil inngå i fagutvikling for institusjon og hjemmetjenester
 • Samarbeid med øvrige traineer

Utviklingsmuligheter og god oppfølging

Som trainee vil du få en variert og spennende hverdag med store muligheter for faglig og personlig utvikling. Gjennom Trainee Salten blir du en del av et større nettverk med ulike kompetanser, i tillegg vil du få muligheten til å del i et utviklingsprogram i regi av Nordnorsk Lederutvikling (NNL). Dette programmet vil gi deg kunnskap og verktøy til å utøve faglig ledelse i din arbeidshverdag. I tillegg til NNL, vil Bodø Kommune sørge for halvårlige kompetansesamlinger. Les mer om Trainee Salten her.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:

 • Et spennende år som nyutdannet sykepleier
 • En utviklingsorientert stilling
 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling blant annet gjennom deltakelse i NLL sitt utviklingsprogram og samlinger i Bodø kommune
 • Konkurransedyktig lønn

Annet

 • Stillingen er en ettårig traineestilling, med mulighet for fast ansettelse
 • Det vil også være gode muligheter for sommerjobb før opprinnelig oppstart i august