Man får så utrolig mye igjen for å være trainee
Cathrine Andreassen kull 11

Cathrine Andreassen kull 11

Navn: Cathrine Elisabeth Andreassen
Kommer fra: Bodø
Alder: 27
Utdanning: Siviløkonom med master i innovasjon og entreprenørskap
Har jobbet i: Retura Iris og Iris Salten
Fullført traineeprogrammet i 2018

Hva har vært det beste med Trainee Salten?

Det er helt umulig å sette fingeren på det aller beste i traineeperioden, da det har vært to utrolig innholdsrike år. Å reise på samlinger med resten av traineene, å lære seg selv å kjenne bedre gjennom utviklingsprogrammet til Nordnorsk Lederutvikling, å bli tatt med på besøk hos utallige bedrifter i Saltens næringsliv og det sosiale rundt programmet er noe av det jeg synes har vært det aller beste med tiden som trainee. Jobbhverdagen som trainee er ikke som hverdagen i en hvilken som helst jobb som nyutdannet, siden man som trainee gjerne har mulighet til å være med på styremøter, ledersamlinger, kurs og konferanser helt fra start, noe jeg har satt stor pris på og lært mye av.

Hva har du lært om deg selv i løpet av denne perioden?

Jeg har lært mye om både meg selv og andre i løpet av perioden. Veldig mye av det vi har jobbet med er ting jeg har nytte av hver eneste dag og spesielt i møte med nye mennesker. Jeg har lært hvilke omstendigheter jeg jobber best under, hvilke typer arbeidsoppgaver som passer meg best, hvilken rolle jeg kan ta i et team og hvordan andre kan oppfatte meg. I tillegg til utallige lærdommer om oss selv har vi også jobbet mye med å forstå hvordan de andre personlighetstypene er skrudd sammen, noe som også har vært utrolig nyttig og interessant lærdom.

Hva er planene nå etter Trainee Salten?

Etter traineeprogrammet begynte jeg rett i ny jobb hos Retura Iris, i en nyopprettet stilling som administrativt fagansvarlig.

Beste minne fra Trainee Salten?

Beste minne fra Trainee Salten må nok være når alle traineene har vært på samlinger med Nordnorsk Lederutvikling, og faktisk også turene til og fra samling. Vi har jo gjerne hatt samling noen timer unna Bodø sentrum, som har ført til en del timer i bil, og det har vært verdifull tid. Reisen til samlingene når vi har kjørt et par traineer sammen og bare kjent på følelsen av forventning i bilen – hva tror vi vi skal gjøre, hvilke temaer blir tatt opp, hvordan skal vi bo? Reisen fra samling når vi sitter mentalt utkjørt i bilen og prøver å fordøye og debriefe de siste dagene – hva lærte vi av oppgavene, hvordan opplevde de andre i bilen en spesiell situasjon og de videre diskusjonene av ting vi har tatt opp på samling.

Hvorfor skal andre søke Trainee Salten?

Fordi man får så utrolig mye igjen for det! Er du som meg, og ikke er helt sikker på hva du ønsker å gjøre etter studietiden er traineeprogrammet midt i blinken. Å få mulighetene til å påvirke egen arbeidsdag og arbeidsoppgaver i en så stor grad som det man kan som trainee er vel ikke å finne i mange andre stillinger for nyutdannede. Å få prøve seg i forskjellige bedrifter og med forskjellige arbeidskulturer og oppgaver er gull verdt. Ikke minst nettverksmulighetene man får av å være med på bedriftsbesøk til et drøss av bedrifter i Salten, og de tette båndene og vennskapene man får med de andre traineene. En perfekt start på yrkeslivet, og en fin overgang fra studenttilværelsen til arbeidslivet.