Har du lyst å bli kvalitetsrådgiver hos DIPS?

Som kvalitetsrådgiver vil du jobbe for Kvalitetssikringsleder og personvernbudet i DIPS, og bli involvert i svært interessante og omfangsrike fagfelt!

Sjelden sjanse til å påvirke kvalitetsarbeidet hos DIPS

DIPS-konsernet er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet. Sammen skaper selskapet en digital arbeidsflate for over 150 000 helsefaglige ansatte, spredt over hele landet. Med hovedkontor i Bodø og satellittkontorer i Oslo, Bergen, Straume, Trondheim og Tromsø er det totalt nærmere 360 ansatte.

– Vi har tidligere hatt flere traineer på andre områder, men nå leter vi etter en person som skal jobbe med kvalitetssikring og personvern. Vi vil sørge for å gi nødvendig opplæring, og du vil steg for steg få mer selvstendige arbeidsoppgaver, forteller Ingrid Egelandsaa, Kvalitetssikringsleder og personvernombud i DIPS.

Kvalitetssikringsleder og personvernombudsfunksjonen er i dag ivaretatt av en person, og funksjonen er plassert i administrasjonsavdelingen. Kvalitetssikring omfatter ansvaret for å utvikle og vedlikeholde nåværende og fremtidige sertifiseringer på bedrifts- og produktnivå. Her får man muligheten til å samarbeide tett på tvers av team, sørge for opplæring, sikre rutiner og gjennomføre internrevisjoner. Personvernombudet skal bidra til at DIPS følger det til enhver tids gjeldende personvernregelverk, både som rådgiver, bidragsyter og ved å gjennomføre kontrolltiltak.

Søk stillingen her!

 

Bratt læringskurve med mange ulike oppgaver

Med denne stillingen kan du se fram til å bli involvert i svært interessante og omfangsrike fagfelt. Du vil jobbe med tema som er dagsaktuelle for de aller fleste virksomheter, og få innblikk i hvordan det er å være leverandør til helsesektoren. Du vil komme i kontakt med DIPS’ere fra alle nivå i virksomheten, fra toppledelse til medarbeidernivå, og iblant også eksterne parter, herunder andre IT-leverandører.

– Vi mener å ha et godt belegg for å påstå at du gjennom denne trainee-perioden kommer til å få unik kompetanse om veldig mye som du kommer til å dra nytte av resten av din yrkeskarriere, uansett om det blir aktuelt å fortsette i DIPS, eller om du beveger deg over til andre type jobber og bransjer, fortsetter Egelandsaa.

Som kvalitetsrådgiver vil oppgavene være mange og varierte, og noe av det du kan forvente deg er å:

• Bidra til at KIDS-systemet Manage og Better (DIPS’ it-ledelsessystem) er oppdatert, intuitivt å bruke, samsvarer med tilhørende krav, samt oppfølging av ansvarlige.
• Systemkonfigurasjon og være kontaktpunkt mot systemleverandør.
• Utarbeide dokumentasjon, som f.eks. prosesskart og tilhørende prosessdokumentasjon i samarbeid med prosessansvarlige, som en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet.
• Delta i arbeidet med planlegging og gjennomføring av revisjoner og samsvarsvurderinger.
• Holde «klasseromskurs», samt utvikle digitalt opplæringsmateriell (e-læringskurs) i læringsportalen DIPS-Akademiet.
• Utføre og bidra med rådgivning og hjelp innen blant annet kvalitetsområdet og systemet, utvikling av prosesskart, risikovurderinger, samsvarsvurderinger, kontraktsarbeid m.m.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

I denne stillingen kan flere ulike fagområder være relevante, både på bachelor- og masternivå.
Personlige egenskaper vil være viktig, og DIPS ser etter er deg som:
• Er strukturert og pålitelig
• Er vennlig og imøtekommende
• Er kvalitetsbevisst, nøyaktig og effektiv
• Har et øye for detaljer
• Har god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig
• Har gode samarbeids- og vurderingsevner
• Er leveringsdyktig

Har du lyst til å utvide faghorisonten, utfordre deg, lære av andre, og dele erfaringer? Da kan denne stillingen hos DIPS være midt i blinken for deg!