Vil du være med og bistå ledergruppen i Hábmera souhkan- Hamarøy kommune?

Nå søker Hábmera suohkan - Hamarøy kommune etter jurist til spennende oppgaver!

2022- mulighetens år

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune ligger i Nordland fylke og grenser mot Ofoten. Fra 1. januar 2020 ble Hamarøy kommune og Tysfjord kommune vestside slått sammen til Hábmera suohkan - Hamarøy kommune. Administrasjonssenteret ligger på Oppeid, og det er i dag ca. 330 ansatte fordelt på følgende sektorer i tillegg til kommunedirektørens stab

  • Oppvekst
  • Helse og velferd
  • Samfunnsutvikling

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune er den eneste kommunen i forvaltningsområdet for samisk språk, hvor julevsámegiella (lulesamisk) er det samiske språket.

– 2022 kommer til å bli mulighetens år, og det er mye som skal skje. I den forbindelse søker vi nå en trainee som vil bli en del av kommunedirektørens stab, sier Beate Bye Strand, HR-leder i Hábmera suohkan – Hamarøy kommune.

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune skal i år i gang med mange prosesser parallelt, og noen av de viktigste punktene er som følger:

  • kommuneplanens samfunnsdel
  • tilpasning av organisasjonen til det aktivitetsnivået man planlegger for
  • medarbeiderundersøkelser
  • utarbeidelse av annet planverk, som for eksempel personal- og lønnspolitisk plan

Som trainee vil du dermed kunne ta del i mange av de store prosjektene som skal foregå, og læringskurven vil oppleves som bratt.

-Vi har stor tro på at nyutdannede vil komme inn som et frisk pust i organisasjonen, og komme med viktige bidrag til mange av de store prosessene vi nå skal i gang med. Vi søker en jurist som har kompetanse innenfor kommunal forvaltning og som kan være en sentral medspiller og rådgiver innenfor fagfeltet. Vi ser etter deg som tar initiativ og har interesse for kommunal forvaltning, fortsetter Strand.

Søk stillingen her!

Hvem er du?

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune ser etter deg som tar initiativ og har interesse for kommunal forvaltning. Du har gjennomføringskraft, jobber analytisk og strukturert og evner å styre egen arbeidshverdag. Tverrfaglig samarbeid er helt sentralt i stillingen og det er derfor viktig at du er konstruktiv i din måte å samarbeide med andre på. Du er serviceorientert og bidrar positivt i det gode arbeidsmiljøet.

Høres dette ut som deg? Søk her, og bli trainee!