Innholdsrike og utfordrende arbeidsoppgaver!

Gjesteinnlegg fra Jacob Opshaug kull 13

Jeg jobber i Retura Iris som er en ledende aktør innen avfallshåndtering til næringslivet i hele Salten. I Retura jobber jeg i all hovedsak med et prosjekt som går ut på å bytte Returas ERP-fagsystem. Dette innebærer bytte av selve ERP-systemet, en sjåførterminal på nettbrett som sjåførene har med seg ut på oppdrag og en kundeportal på internett. Hensikten med dette er å ta i bruk de nyeste og beste teknologiske løsningene som finnes i dagens marked. Implementeringen innebærer å konfigurere det nye fagsystemet til å passe Returas forretningsdrift, migrere kunde-, pris- og avtaledata fra det gamle systemet, samt sørge for integrering med øvrige IT-systemer. Mine oppgaver innebærer derfor blant annet å analysere data og prosesser, teste, tilpasse, gi feedback til leverandøren, sammenligne med eksisterende praksis og løse andre utfordringer som oppstår underveis.

Jeg trives meget godt med det ansvarsområdet og arbeidsoppgavene jeg har fått i Retura. Jobben min omfatter alle deler av Returas forretningsdrift og krever fagkunnskap om både IT og økonomi. Mye har jeg derfor vært nødt til å lære underveis, noe jeg finner interessant og utfordrende. Vi samarbeider tett både internt i bedriften og eksternt med leverandøren av systemet noe som gir de beste forutsetningene for å lykkes.

Denne jobben er noe av det mest interessante jeg kunne tenke meg etter studiene. Den er innholdsrik og utfordrende, arbeidsoppgavene gir merverdi for bedriften og jeg er med på å utvikle bedriftens forretningsprosesser. Samlet gir dette verdifull kompetanse jeg bare kunne drømme om allerede fra første jobb etter studiene.

– Jacob Opshaug, siviløkonom Trainee 2018 – 2020