Hvorfor lykkes Iris med traineer?
Cathrine Andreassen, kull 11 og Jacob Opshaug, kull 13

Cathrine Andreassen, kull 11 og Jacob Opshaug, kull 13

De kommersielle datterselskapene i IRIS leverer gode resultater og har over mange år hatt en positiv utvikling.

En andel av overskuddet fra disse selskapene skaper grobunn for felles utviklingsprosjekter som er til nytte for hele regionen gjennom Irisfondet. Det er ikke vanskelig å stille seg bak påstanden om at Irisfondet har vært brukt til å finansiere et av de viktigste tiltakene for å sikre at ung og kunnskapsrik arbeidskraft tar sats og starter en karriere i Salten.

Trainee-programmet har ikke bare hatt betydning for regionen som helhet, også innad i Iris-konsernet har det å kunne tiltrekke seg nyutdannede med både stor kompetanse og stor iver gitt gode resultater.

16 nyutdannede har vært trainee i et eller flere av konsernets selskaper. I dag er fem av dem fast ansatt, to av selskapene er blitt til som følge av forretningsutvikling gjort av traineer og Iris er klar for enda et kull med nyutdannede kandidater.

Hva er så suksessen med traineene i Iris bunnet i?

Svaret, slik Iris ser det, er at bedriften over mange år har bygget en felles forståelse for hva verdien av det å ha en trainee er. Ledelsen er gode til å synliggjøre traineen, tar traineen med i både drifts- og strategioppgaver og bruker et klokt hode til å se selskapet utenfra.

I forkant av det å anskaffe seg nye traineer er Iris-selskapene flinke å gjenkjenne oppgaver og prosjekter som er «trainee-mat» og har en kultur for å kjapt involvere og igangsette traineene når de har oppstart.

Traineene får tidlig større oppgaver å ta hånd om og det anses som viktig at de får naturlig plass i ansattegruppa og ikke blir en utenforstående. Er du trainee i Iris skal du også føle at du er en del av Iris og at ditt opphold i Iris har en positiv effekt på utviklingen av selskapet.

Iris oppfordrer alle andre medlemsbedrifter til å sørge for at involveringen og tilstedeværelsen til traineen er godt synliggjort i selskapet de er i. Gjennom å løfte frem verdien og hva traineen faktisk utretter innad i selskapet skaper man også en solid forståelse for og entusiasme rundt det å være trainee-bedrift blant de ansatte.

Og nå er det bare å se frem til at nye ressurser tar plass på Vikan Avfallsplass i august.