Blir bedre rustet for arbeidslivet
Julie Simonette Lian, kull 13

Julie Simonette Lian, kull 13

Navn: Julie Simonette Lian
Kommer fra: Bodø
Alder: 23
Utdanning: Siviløkonom med spesialisering innenfor internasjonal handel og markedsføring
Skal jobbe i: Bodø Havn

Hvorfor søkte du traineeprogrammet?

Traineeprogrammet har alltid vært et mål gjennom hele studietiden, og det var dermed en selvfølge at jeg skulle søke meg inn på programmet etter studiene. De gode mulighetene for varierte arbeidsoppgaver, som også byr på bredde, var nok en av hovedgrunnene til at programmet fattet min interesse. Jeg skal heller ikke fornekte at utviklingsprogrammet til NNL også var en avgjørende faktor.

Hvilke forventninger har du til programmet?

Jeg forventer at programmet skal by på spennende og varierte arbeidsoppgaver som lar meg utfordre meg selv, både på et personlig og profesjonelt nivå. Videre forventer jeg å få en dypere innsikt om meg selv, hvordan jeg jobber og hva jeg kan bli bedre på. Med andre ord forventer jeg et program som utfordrer på en positiv og konstruktiv måte – som gjør at jeg blir bedre rustet for arbeidslivet.

Hva er din drømmejobb?

Det er et godt spørsmål! Drømmejobben er en arbeidsplass hvor hverdagen bærer preg av et uformelt miljø og mye humor, men hvor det også er fokus på profesjonalitet – en arbeidsplass som lar meg bruke min kunnskap om markedsføring, strategi og kommunikasjon på en spennende, og gjerne litt innovativ måte. Noe mer konkret enn dette har jeg ikke – tror jeg trenger litt mer arbeidserfaring før svaret kan konkretiseres!