Kunnskapen jeg besitter kan brukes til mye

Navn: Magnus Finvik
Kommer fra: Valnesfjord
Alder: 23
Utdanning: Dataingeniør
Har jobbet i: Løvold Solutions AS og Bodø kommune
Fullført traineeprogrammet i 2019

Hva har vært det beste med Trainee Salten?

Det er mye bra med Trainee Salten, du har samholdet mellom Trainee’ene som har vært veldig verdifullt, samlinger med NNL som gjør at man blir kjent på en helt annen måte, både med seg selv og med de andre trainee’ene og det å få prøvd seg i to ulike bedrifter med utfordrende oppgaver har gitt mye god læring. Samtidig har man tryggheten med å ha programmet i ryggen om noe skulle oppstå.

Hva har du lært om deg selv i løpet av perioden?

Jeg har lært mye om meg som person, hvorfor man gjør de valg man gjør. Oppgavene jeg har hatt har gitt meg mye kunnskap om hvordan både privat næringsliv fungerer og hvordan offentlig forvaltning fungerer. Har også erfart at den kunnskapen jeg besitter etter studier og livserfaring så langt kan brukes til mye mer enn det jeg først så for meg.

Hva er planene nå etter Trainee Salten?

Nå har jeg gått inn i en prosjektstilling i Bodø kommune som Digital løsningsdesigner og jobber da med ulike digitaliseringsprosjekter. Prosjektene varierer fra Office365, IoT, robotisering og til Smartby.

Beste minne fra Trainee Salten?

De beste minnene er nok alle samlingene vi har vært på. Vi har fått oppleve flere fantastiske steder i Salten og ikke minst alle de gode samtalene og diskusjonene vi har hatt. Også bilturene til og fra samling har gitt mange gode minner.

Hvorfor skal andre søke Trainee Salten?

Trainee Salten er en utrolig god kickstart på karrieren. Man settes rett ut i utfordrende oppgaver som man ofte ikke ville fått som nyutdannet. Man får muligheten til å bygge et stort nettverk av både bedrifter og personer som i fremtiden kan bli viktige for å finne den rette jobben i neste omgang. På toppen av alt dette får man et godt samhold og nettverk internt i trainee kullene. Dette samholdet forsterkes gjennom samlingene man har, samtidig som man lærer mye om seg selv og de andre underveis.