Vil du være en del av løsningen?

Løvold Solution leter etter en trainee som skal bidra til å utvikle organisasjonen, hvor bærekraft skal være i fokus!

Tredje generasjons familiebedrift

I over 80 år har Løvold vært en samarbeidspartner med norsk næringsliv generelt, fiskeri og havbruk spesielt. I dag eier og driver Løvold Solution flere selskaper. Løvold as, Havbruksloggen og Løvold Havpark er konsernets driftsselskaper. Her kan man finne det meste av produkter og tjenester tilpasset og rettet mot havbruk, maritim sektor, industri og skipsfart. Les mer om konsernet herlovoldsolution.no/ 

Tar ansvar for samfunnet

Løvold Solution har alltid fulgt utviklingen i samfunnet tett, og tilpasset driften etter endrede behov. Selskapet er opptatt av å gjøre ord til handling, og som en havbruksbedrift spiller bærekraft en viktig rolle. 

 – Vi ønsker stadig å utvikle oss, og nå er tiden inne for å se på nye organiseringer, nye styringssystemer og strukturendringer. Vi må tenke bærekraft i alle ledd, og det er viktig for oss at det er en integrert del av hele konsernet, sier Ellisiv Løvold, leder for marked, relasjon og utvikling. 

Trainee hos Løvold

Løvold leter etter en person som kan ta del i arbeidet med å utvikle organisasjonen, og traineen vil jobbe med et bredt spekter av oppgaver og i så måte være en viktig ressurs i prosessen med omorganisering.  

Følgende kompetanse kan være aktuelle for traineestillingen 

  • Logistikk og produksjonsledelse 
  • Organisasjon og ledelse 
  • Strategi og forretningsledelse  

Ønskede egenskaper 

  • Ønsker å jobbe med bærekraft 
  • Tar initiativ og utfordrer selskapet til utvikling 
  • Er systematisk og engasjert 
  • Ønsker å være en del av løsningen for morgendagens samfunn 

Søk her!