Er du opptatt av varierte og spennende arbeidsoppgaver, og har lyst til å jobbe med ledelses- og organisasjonsutvikling?

Nord universitet ser nå etter en trainee som har interesse for og kompetanse innen ledelse- og organisasjonsutvikling. I tillegg vil traineen knyttes opp mot strategisk kompetanseutvikling og være med på å videreutvikle kvalitets- og HMS-systemet til universitetet.

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Universitetet leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte, fordelt på flere studiesteder i Nordland og Trøndelag. Nord universitets administrasjon har overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av administrative oppgaver og tjenester innenfor studieadministrasjon, forskning- og innovasjonsstøtte, digitalisering og IT, eiendomsdrift, personal og organisasjon, økonomi, markedsføring og kommunikasjon og økonomi. Bibliotekstjenester er også en del av fellesadministrasjonen.

Universitetet har et godt fag- og arbeidsmiljø, og du vil få mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

• Bidra i organisasjonsutvikling
• Prosjektarbeid knyttet til strategisk kompetanseutvikling
• Bidra til å videreutvikle overordnet system for HMS, internkontroll og virksomhetsstyring
• Sikre at systemene fungerer og til enhver tid er i tråd med gjeldene lover og forskrifter, interne krav og målsettinger
• Den rette kandidaten vil også involveres i arbeid med lederprogram og utvikling av velkomstprogram for nye ansatte

Kvalifikasjoner

Kandidater fra en rekke ulike utdanningsretninger kan være aktuelle. Har du for eksempel master innen samfunns-/statsvitenskap, økonomi, metode/statistikk, styringssystemer? Da kan dette passe for deg.

Personlige egenskaper:

  • Strukturert
  • Ser helhet og sammenhenger, har blikk for de store linjene og de viktige detaljene
  • Lærevillig og evner å sette deg raskt inn i nye områder og er nytenkende
  • Kan jobbe selvstendig, men også samarbeidsorientert og evner å legge til rette for god dialog
  • Resultatorientert, setter klare mål og har fremdrifts- og gjennomføringsevne
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne