Jobbe hos Nordland fylkeskommune?

Trainee for utdanning og kompetanse vil kunne bidra på en rekke områder både i prosjekter mot de videregående skolene, bidra i skriving av politiske saker, arbeide med utredning/analyser og andre oppgaver innen avdelingens arbeidsfelt.

Mulige arbeidsområder som trainee i avdeling for utdanning og kompetanse:

  • Informasjon/kommunikasjon
  • Analysearbeid
  • Digitalisering – kartlegging og identifisering av behov
  • Forbedring av arbeidsprosesser
  • Regional plan for utdanning og kompetanse – prosjektstøtte og skrivearbeid
  • Kompetansekartlegging. Her skal det jobbes med å avdekke behov for kompetanse blant ansatte i skolene ut fra et litt større perspektiv, og se på sammenhengen med mer langsiktige behov. For fylkeskommunen vil arbeidet danne grunnlag for en bedre og mer treffsikker planlegging av etter- og videreutdanning.

 

Kontaktperson hos avdeling for utdanning og kompetanse er Geir Hareide Hansen (906 03 710 / gehans@nfk.no).

 

SØK HER!