Vil du være med å få til grønn omstilling i Nordland?

Klima og miljø er vår felles store utfordring de neste tiårene. Nordland fylkeskommune satser på å skape et mer klima- og miljøvennlig fylke og har ambisjoner om 60 prosent kutt i klimagasser fram mot 2030. Vil du være med å realisere fylkeskommunens klimaambisjoner?

Du vil få være med på noen av følgende oppgaver:

 • utvikle fylkets strategiske arbeid med klima- og miljøpolitikk
 • utvikle og forbedre klimaregnskap og klimabudsjettet
 • finansiere og følge opp prosjekter som kutter klimagasser
 • skape engasjement i klimaarbeidet i samfunnet og motivere til endring. Jobbe med klimakommunikasjon.
 • delta i partnerskap og samarbeid med privat næringsliv og offentlig sektor med mål om å kutte klimagasser
 • styrke kunnskap om klimaarbeidet, gjennom å delta i internasjonale prosjekter, forskningsprosjekter mv.
 • noe reising må påregnes
 • oppgavene vil bli tilpasset dine interesser og faglige bakgrunn

SØK HER!

Vi søker deg som har:

 • utdanning på masternivå, men fagbakgrunn kan være mange. Du kan gjerne være økonom, naturviter, teknolog, samfunnsviter, journalist eller ha en tverrfaglig utdanning
 • erfaring med prosjekt- og kommunikasjonsarbeid er en fordel
 • har engasjement for klimasaken
 • liker å finne løsninger på komplekse problemstillinger
 • nysgjerrig på politiske prosesser og å jobbe i en politisk styrt organisasjon
 • liker å jobbe i team, dele informasjon og som har ønsker å være med å skape et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø