Er du interessert i samfunnsutvikling i det grønne skiftet?

Vil du være med å realisere potensialet i det grønne skiftet i Nordland? Har du interesse for muligheter og utfordringer forbundet med store bedriftsetableringer i Nordland? Brenner du for utvikling av lokalsamfunn og regioner i Nordland? Da kan det være deg vi ser etter.

Samfunnsutvikling

Fylkeskommunen skal utvikle et program for samfunnsutvikling i det grønne skiftet. Det gjør vi for å skape positive ringvirkninger i samfunnet som følge av etablering av mange store bedrifter og offentlige arbeidsplasser. Noen eksempler på slike etableringer er battericellefabrikk i Rana, Forsvarets etablering i Evenes og Ny-by- ny flyplass i Bodø. Vi søker nå en trainee som vil jobbe med utvikling og gjennomføring av programmet.

 

Søk stillingen her!

Hos oss vil dine oppgaver bli:

• Å delta i gjennomføringen av “program for samfunnsutvikling i det grønne skiftet”
• Følge opp deler av programmet, hvilke vil avklares med den som ansettes. Men aktuelle tema er rekruttering, boligpolitikk, skape attraktive lokalsamfunn, utvikle innovasjonspolitikk sammen med kommuner og regioner, skape møteplasser for unge, eldre mv.
• Tett dialog med kommuner, næringsliv og andre samfunnsaktører
• Tett samarbeid med politisk ledelse og andre avdelinger i fylkeskommunen
• Kommunikasjon internt i organisasjonen og eksternt
• Noe reising må påregnes

Vi søker deg som har:

  • Master eller tilsvarende innenfor relevante fag, slik som samfunnsgeografi, regional utvikling, samfunnsplanlegging, arkitektur, økonomi eller andre samfunnsvitenskapelige fag
  • Erfaring med prosjektarbeid er en fordel
  • God digital kompetanse
  • Stort engasjement for lokal- og regional utvikling og næringsutvikling
  • er analytisk sterk og evner å se helhet på tvers av fag-, forvaltnings- og politikkområder
  • er samarbeidsorientert, fleksibel og løsningsorientert
  • har gode kommunikasjons- og formidlingsevner, muntlig og skriftlig
  • liker å jobbe i team, dele informasjon og som har ønsker å være med å skape et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø