Vil du bidra til at vi når verdens klimamål?

Klima og miljø er vår felles store utfordring de neste tiårene. Nordland fylkeskommune satser stort på å skape et mer klima- og miljøvennlig fylke og har vedtatt ambisjoner om 60 prosent kutt i klimagasser i fylket og i egen organisasjon. Vil du være med å realisere fylkeskommunens klimaambisjoner?

Du vil få være med på å:

 • utvikle fylkets strategiske arbeid med klima- og miljøpolitikk
 • utvikle og forbedre klimaregnskap og klimabudsjettet
 • finansiere og følge opp prosjekter som kutter klimagasser
 • skape engasjement i klimaarbeidet i samfunnet
 • delta i partnerskap og samarbeid med privat næringsliv og offentlig sektor med mål om å kutte klimagasser.
 • styrke kunnskap om klimaarbeidet, gjennom internasjonale prosjekter, forskningsprosjekter mv.
 • Noe reising må påregnes


Søk stillingen her!

Vi søker deg som har:

 • utdanning på masternivå, men fagbakgrunn kan være mange. Du kan gjerne være økonom, naturviter, samfunnsviter eller ha en tverrfaglig utdanning
 • erfaring med prosjektarbeid er en fordel
 • god digital kompetanse
 • har stort engasjement for klimasaken
 • har analytiske evner og er glad i å kommunisere skriftlig og muntlig
 • liker å finne løsninger på komplekse problemstillinger
 • nysgjerrig på politiske prosesser og å jobbe i en politisk styrt organisasjon
 • liker å jobbe i team, dele informasjon og som har ønsker om å være med å skape et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø