Er du utviklingsorientert, samfunnsengasjert og kreativ?
Rago nasjonalpark, vill og vakker. Foto: Jim T. Kristensen

Rago nasjonalpark, vill og vakker. Foto: Jim T. Kristensen

Vi trenger deg som vil jobbe med planarbeid i en av landets vakreste nasjonalparkkommuner.

Arbeidsoppgaver

Planstrategi for Sørfold kommune 2020-2024 er vedtatt, og sentralt i denne er kommuneplanens samfunnsdel.   

Som trainee vil du jobbe mest med den, men også med andre planer.  

Du skal delta i ledermøter og arbeidsgrupper og være til stede på møter i kommunestyret for å bli kjent med organisasjonen, kommunens utfordringer og politiske signaler.   

Dialog og kommunikasjon vil stå sentralt hele veien, også med grendelag, næringsliv og innbyggere generelt

Kvalifikasjoner

Mange utdanningsretninger kan være aktuelle for å fylle stillingen. 

Du bør ha mastergrad, gjerne innenfor samfunnsvitenskap, jus, geografi, landskapsarkitektur, informasjon/kommunikasjon, økonomi eller tekniske fag. 

Din evne til selvstendig og analytisk tilnærming til oppgaver vil være viktigere enn hvilket fag du er utdannet i. 

Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, og være god til å bygge relasjoner. Det er en fordel om du har kjennskap til offentlig forvaltning og plan -og bygningsloven. 

Personlige egenskaper

  • Positiv, strukturert og løsningsorientert 
  • Selvstendig og målrettet 
  • Trives med å jobbe i team 
  • Stor arbeidskapasitet 

Vi tilbyr

  • Kompetente kolleger 
  • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø 
  • Oppfølging og opplæring 

Varighet fra august 2021 til juni 2023. 

Vil du vite mer? Kontakt kommunedirektør Stig Arne Holtedahl, tlf. 924 61 616 eller e-post stig.holtedahl@sorfold.kommune.no 

Røsvik er havets innfallsport til Sjunkhatten nasjonalpark

Røsvik er havets innfallsport til Sjunkhatten nasjonalpark

Om Sørfold

Sørfold kommune har ca.1.950 innbyggere, og fra kommunesenteret Straumen er det 15 minutter til Fauske og en time til Bodø. E6 går gjennom kommunen. 

Sørfold har sterke næringsaktører innen industri, kraft, mineral og havbruk, med store investeringer på gang. Kommunen er aktiv tilrettelegger i denne utviklingen, både for bestående og ny næringsetablering i kommunen.   

Sørfold har status som nasjonalparkkommune, og er et eldorado for friluftsliv, både til lands og til vanns. 

Vi har full barnehagedekning og er behjelpelig med å skaffe bolig. 

Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl er klar til å ta i mot Sørfold kommunes første trainee gjennom tidene!

Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl er klar til å ta i mot Sørfold kommunes første trainee gjennom tidene!