Vil du være en del av et raskt voksende IT-miljø?

Visste du at IT-bransjen i Bodø og omegn årlig omsetter for ca. 1 milliard norske kroner? Og at bransjen i tillegg står for om lag 700 årsverk i regionen? I Trainee Salten kan du ta del i denne rivende utviklingen!

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, eller datateknikk som det ofte omtales som i praksis, har de siste årene skutt i været. Stadig flere bedrifter er kritisk avhengige av IT-systemene og etterspørselen etter denne type kompetanse er sterkt økende, samtidig som det har vært en enorm framvekst av store datamengder (Big Data). Dette gjelder også for våre medlemsbedrifter i Trainee Salten.

Trigges du av høyt tempo, analytiske utfordringer og store mengder data?

I løpet av de ti årene Trainee Salten har eksistert har medlemsbedriftene i svært stor grad fokusert på siviløkonomer og sivilingeniører, men utviklingen innen IT gjør at vi i år også søker etter flere fagområder, deriblant IT. Våre medlemsbedrifter søker nyutdannede som er rustet til å ta fatt på spennende oppgaver knyttet til stadig økende digitalisering og robotisering.

 

Nedenfor har vi listet opp de bedriftene som i år søker etter IT:

 

Saltens bilruter – Søker kompetanse innen fagområder som IT og digitalisering, interne styringssystemer og forretningsutvikling/prosjektutvikling, samt logistikk.

 

NORD universitet –Ønsker dataingeniører.

 

Saltdalshytta – Ønsker en systemutvikler med gode datakunnskaper som skal jobbe med å effektivisere interne prosesser.

 

DIPS – Ønsker en trainee med bachelor/master innen informatikk, datateknikk, informasjonsteknologi.

 

Atea – Ønsker trainee innen maskinlæring og kunstig intelligens(AI), som også har kompetanse innen Big Data analyser.

 

PBL – Søker en trainee med interesse for bruk av tall og utvikling av systemer for å presentere tall. Det er ønskelig at traineen har kompetanse innen digital analyse, script, tagger, systematisk analyse og segmentering, og ikke minst digital økonomi.

 

Retura Iris – Søker en trainee gjerne med IT og ledelse bakgrunn.