Bodø kommune trenger en eiendomsutvikler
Bodø by light

Bodø by light

Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi de er svært offensive, gode på samhandling og fordi byen stadig utvikler nye og smarte løsninger. Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

Beskrivelse

Trainee Salten henter nyutdannede toppkandidater og matcher de med bedrifter som søker ung hjernekraft. En av disse bedriftene er Bodø kommune som søker en trainee nyutdannet innen eiendomsutvikling som skal jobbe i Utbyggings- og Eiendomsavdelingen ved Grunn og utviklingskontoret.

Utbyggings- og eiendomsavdelingen er kommunens sentrale aktør i bygge- og eiendomssaker, som byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler, og har ca. 179 ansatte. Avdelingen forvalter på vegne av Bodø kommune en bygningsmasse på til sammen ca. 256 000 m², og omfatter alt fra barnehager, skoler og sykehjem/helseinstitusjoner til idrettsanlegg, administrasjonsbygg og en rekke andre bygg. Markedsverdien antas å være ca. kr 5 milliarder.

Grunn og utviklingskontoret har ansvaret for utvikling, salg og utleie av kommunal eiendom, utøver grunneierfunksjonen for Bodø kommune og har en sentral rolle knyttet til innleie av lokaler og utleie av kommunal eiendom.

Arbeidsoppgaver

Utbyggings- og eiendomsavdelingen satser på eiendomsutvikling. Det pågår for tiden flere prosjekter innenfor utvikling og salg av eiendom. Det skal satses videre på utvikling av egne eiendommer og bygninger. Avdelingen bidrar også i arbeidet tilknyttet byutviklingsprosjektet Ny by ny flyplass. Innenfor disse fagområdene og prosjektene ønsker Bodø kommune en trainee i eiendomsutvikling som vil få innføring og erfaring med å:

– Utvikle og legge til rette for salg av kommunal eiendom

– Legge til rette/delta i mulighetsstudier knyttet til utvikling/salg av eiendom

– Legge til rette/delta i reguleringsprosesser

– Deltakelse i arbeid tilknyttet byutviklingsprosjektet Ny by ny flyplass

– Deltakelse i arbeidet med å legge til rette for at kommunens bygningsmasse er i samsvar med kommunens behov

– Det kan også påregnes andre arbeidsoppgaver innenfor kontorets/avdelingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

– Høyere utdanning innenfor tekniske fag, jus, økonomi, eiendomsutvikling

– God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

– Betydelige kunnskaper i bruk av IKT verktøy

– Gode kommunikasjonsegenskaper og har evnen til å samarbeid på tvers av fagområder

– Selvstendig, målrettet og serviceinnstilt

Annet

Arbeidsplass, Bodø sentrum.

Send inn søknaden din her før 1.februar.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontaktperson

Roger Jensen, kontorleder, mobil: +47 970 16 137, roger.jenssen@bodo.kommune.no

Roar Bratland Erichsen, eiendomsutvikler, mobil: +47 900 43 837, roar.bratland.erichsen@bodo.kommune.no

Sunniva Greger, koordinator, mobil: +47 480 40 255, sg@kpb.no