Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontor på Vikan i Bodø. Selskapet er morselskap i et stort konsern med fem heleide datterselskap, der hovedandelen av disse er en del av avfallsbransjen, enten offentlig eller i konkurranse med andre aktører.

Fokus på utvikling og bærekraft

Konsernet jobber etter en tredelt bunnlinje, som likestiller sunn økonomi, miljømessige- og sosiale målsetninger.

Vår visjon er; Sammen skaper vi fremtiden!

Vi samler inn og behandler avfall både fra husholdning og næring. Bedriftsrenovasjon driftes av kommersiell virksomhet, mens husholdningsrenovasjon forvaltes på vegne av eierkommunene etter selvkostprinsippet, og finansieres av betalt renovasjonsgebyr fra husholdningene.

For å sikre en bærekraftig fremtid, stilles det stadig nye krav fra myndighetene, med mål om avfallsreduksjon, ansvarlig produksjon, og økt sirkularitet gjennom ombruk og materialgjenvinning.

I henhold til EUs rammedirektiv om avfall er Norge forpliktet til å nå bindende mål knyttet til ombruk og materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet tilsvarende 65% innen 2035. Iris Salten har, med sine datterselskap, en viktig rolle i arbeidet for å oppnå disse målsetningene.

Vår nye trainee skal sammen med utviklingsteamet samarbeide på tvers i konsernet for å oppfylle konsernets målsetninger innenfor utvikling og bærekraft.

SØK STILLINGEN HER!

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å realisere virksomhetens mål gjennom å være en aktiv bidragsyter i ulike utviklingsprosjekter.
 • Bistå i utvikling av fremtidsrettede tjenester og forretningsmodeller
 • Arbeidsoppgavene er hovedsakelig prosjektbasert, og kan bestå av å lede prosjekter, utføre prosjektaktiviteter, legge til rette for utviklingssamarbeid og arrangementer, og bidra med prosessledelse i våre prosjekter.

Kvalifikasjonskrav

 •  Relevant høyere utdanning på master- eller bachelorgradsnivå
 •  Strukturert
 •  Digitale ferdigheter
 •  Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
 •  Engasjert, tillitsskapende og initiativrik
 •  Løsningsorientert
 •  Motiveres av å nå mål med gode resultater

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med utfordrende og varierte oppgaver
 • Personlig og faglig utvikling.
 • Gode personal og velferdsordninger
 • Konkurransedyktig lønn