Jeg hadde aldri før vært i Nord!
Kristina Nikolajeva, kull 15

Kristina Nikolajeva, kull 15

Navn: Kristina Nikolajeva
Kommer fra: Kristiansand/Latvia
Alder: 26
Utdanning: Siviløkonom / Master in Science in Energy management
Jobber hos: Luftfartstilsynet

Hvorfor søkte du traineeprogrammet?

Jeg flyttet til Bodø for å ta min mastergrad for et par år siden, før det hadde jeg aldri vært i Nord. Gjennom masterstudiet ble jeg kjent med traineeprogrammet og så dette som en gylden mulighet til å tilegne meg erfaring og bygge nettverk. Som trainee får man allsidige arbeidsoppgaver tidlig i karrieren – og læringskurven er bratt. Samtidig er det en smidig overgang fra studier til arbeidsliv.

Hvilke forventninger har du til programmet?

Jeg forventer at traineestillingen skal hjelpe meg å finne ut hva jeg har lyst til å jobbe med videre. Det er én av grunnene til å bli trainee – man er ikke låst til én bestemt stilling, men får mulighet til å rullere litt på avdelinger og få prøve seg i ulike roller i bedriften, samtidig som man følges av en dyktig mentor. Jeg har allerede lært mye.

Hva er din drømmejobb?

Det er vanskelig å svare på, og kanskje noe man finner ut litt etter hvert. Nå ønsker jeg å jobbe med bærekraft og er allerede satt til oppgaver som handler om bærekraftig utvikling innen luftfart, og det er veldig spennende.