På jakt etter et fremtidsrettet kraftselskap
John Kristoffer Haugan kull 11

John Kristoffer Haugan kull 11

Navn: John Kristoffer Haugan
kommer fra: Osen, Trøndelag
Alder: 29 år
Utdanning: Sivilingeniør Elkraftteknikk
Har Jobbet i: Nordlandsnett
Fullført traineeprogrammet i 2018

Hva har vært det beste med Trainee Salten?

Jeg som jobber innenfor kraftbransjen synes noe det beste med å være Trainee, er at jeg har hatt mulighet til å arbeide med veldig mye forskjellige oppgaver. Jeg har dermed fått et unikt innblikk i hele kraftnettet. Hvis man tenker på programmet, så må det være samlingene, og da spesielt ledelse og personlighetsutviklingsprogrammet hos nordnorsk lederutvikling. Hvor man har fått et unikt innblikk i hvordan man selv er som person, men også hvorfor andre er forskjellig fra deg. Programmet har introdusert meg for mye nyttig kunnskap innenfor personlig og ledelsesteori, som jeg ikke visste eller tenkte på tidligere.

Hva har du lært om deg selv i løpet av denne perioden?

Jeg har spesielt blitt mer bevist på hvem jeg er, både mine sterke sider, men også hva jeg kan bli bedre på. Jeg har kanskje spesielt lært, at selv om jeg i utgangspunktet er en forsiktig person. Så har jeg sterke meninger, og ikke redd for en intens diskusjon.

Hva er planene nå etter Trainee Salten?

Jeg er nå ansatt i en midlertidig stilling som sivilingeniør hos Nordlandsnett. Hva som skjer etterpå er vel kanskje vanskelig å si, men har mest lyst til å jobbe med nettanalyse og utredningsarbeid, og/eller prosjektering av kraftnett. Mest aktuelle arbeidsgiver er nettselskap eller konsulentselskap som arbeider innenfor dette området.

Beste minne fra Trainee Salten?

Vanskelig å plukke ut noe eksakt, men vil spesielt huske på samlingene, og de sosiale samlingene vi trainee’er har hatt (festene).

Hvorfor skal andre søke Trainee Salten?

Jeg synes andre skal søke Trainee Salten, da dette gir en unik mulighet til å komme inn, og bli kjent med næringslivet innenfor bransjen du skal jobbe i. Du blir også svært godt kjent med næringslivet i regionene, blant annet via bedriftsbesøk hos de bedrifter traineene er ansatt i. Du får også en utmerket mulighet til å bygge kontaktnettverk. Gjennom samlingene med nordnorsk lederutvikling får du lære mye om personlighet og ledelse, som du vil ha godt utbytte av uavhengig av om du har planer om å bli en leder eller ikke. For de som ikke har tilknytning til Salten, er Traineeprogrammet veldig nyttig for å bli kjent med en spennende region. I tillegg er det å komme inn i et Traineeprogram veldig kjekt for å bygge sosialt nettverk, når du er ny på et sted.