Ansvarliggjøring gir resultat
Anh Quyhn Nguyen trainee kull 13

Anh Quyhn Nguyen trainee kull 13

I det Anh Quyhn Nguyen gikk inn gjennom dørene på Vikan Avfallsmottak hadde hun et tydelig prosjekt å ta tak i. Som trainee i Iris Produksjon fikk hun prosjektansvar for et helt nytt anlegg for mottak og behandling av restavfall.

– Dette prosjektet har som mål være et bidrag til at Iris Produksjon når en høythengende visjon, nemlig nullutslipp fra avfallsbehandlingen på Vikan. Det er selvsagt et krevende arbeid, men det er givende og veldig lærerikt å få være med i en prosess fra start til slutt. Det er også en stor tillitserklæring å være den som driver frem et slikt prosjekt, og jeg tenker det viser at Iris tør å satse på traineene de tar inn i konsernet. I tillegg er det veldig håndfast å jobbe med et prosjekt, og som traine
 
Anh er utdannet sivilingeniør med kjemi som sitt fagfelt. Hvordan er det å overføre denne kunnskapen til jobben i Iris?

– Sjefen min, Harald, har vært veldig flink til å finne konkrete prosjekter som utfordrer min faglige kompetanse, og ikke minst, utvider den. Avfallssektoren har mange fagområder som er tett knyttet opp mot kjemi, så det en tydelig kobling mellom utdannelse og jobben min.
 
Anh skal være i Iris Produksjon i to år. Hva tenker hun om at hun skal være i den samme bedriften i begge traineeperiodene, er et utelukkende positivt eller…?

– Det er absolutt ingen utfordringer med det, det er heller det motsatte. Jeg er nå involvert i flere større prosjekter og føler jeg lærer noe nytt hele tiden. Og det hadde vært veldig å måtte forlate Iris midt oppi alt det som skjer på Vikan nå.
 
Og hva tenker Anh om tiden som kommer?

– Vel, jeg trives veldig godt i jobben og også i Bodø. Samboeren min har flyttet nordover fra Trondheim og fått seg jobb her, vi er rett og slett blitt veldig glad i byen. Så gjenstår det å se hvilken muligheter som åpner seg etter endt traineeperiode, men at det er en spennende tid akkurat nå, det er bra sikkert.