Nyutdannet innen energi og bygg, og lyst til å jobbe i et fremoverlent og spennende konsern som bidrar til utvikling i samfunnet?

Bodø Energi er på jakt etter å knytte til seg større grad av tverrfaglighet for å kunne løse miljøutfordringene dagens samfunn står ovenfor, og søker deg som er engasjert og gjerne tar en utfordring!

Eline Olafsrud, trainee i kull 14

Eline Olafsrud, trainee i kull 14

I over 100 år har Bodø Energi levert kraft til innbyggerne

Bodø Energi AS har historie helt tilbake til 1909, og bestod den gang av et minikraftverk. I den tiden hadde bare et fåtall av innbyggerne råd til strøm. I dag er strøm en selvfølge, og Bodø Energi har en helt annen strømforsyning og nettverk av kunder.

Bodø Energi jobber kontinuerlig for å effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og sin eier. Konsernet er organisert i fire forretningsområder: Kraftomsetning (BE Kraftsalg AS), Entreprenørvirksomhet (Frost Kraftentreprenør), Fjernvarme (BE Varme AS) og Nettvirksomhet (Nordlandsnett AS).

Bodø Energi har vært med Trainee Salten siden oppstart

Trainee Salten som prosjekt og senere et selvstendig program ble faktisk etablert etter initiativ av Bodø Energi. Helge Jørgensen i Bodø Energi spilte en sentral rolle i oppbyggingen av prosjektet, og han var styreleder i de første 6-7 årene av Trainee Salten. Konsernet har god erfaring med traineer, og har hatt en rekke kandidater med siden oppstart. Nå er de igjen på leting etter en kandidat som kan utfylle deres team.

– For å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader må vi nå jobbe på alle nivå. Vi må både stoppe klimaendringene, samtidig som vi skal finne nye bærekraftige løsninger. Vi som jobber med energi, anser oss selv som en del av løsningen på utfordringene vi har foran oss. FNs bærekraftsmål er bygget opp og fundamentert på tre pilarer; samfunn, miljø og økonomi. Det betyr at vi må balansere mellom disse tre for å oppnå et bærekraftig samfunn, sier forretningsutvikler i Bodø Energi AS, Mariann Meby.

Historisk har Bodø Energi hatt fokus på både økonomi og miljø, men også samfunn. Konsernet har vært en sentral utvikler og samarbeidspartner av lokal idrett, kultur og frivillighet.

– Vårt største prosjekt fremover er å være generalsponsor av Europeisk Kulturhovedstad. Siden 2009 har Bodø Energi vært Miljøfyrtårn, og vi har alltid vært opptatt av miljø, fortsetter Meby.

For å løse dagens utfordringer med hensyn på miljø må man sørge for at ulike fag møtes og finner gode løsninger. Både for kunden og for miljøet.

– Når for eksempel et hus eller en bygning skal bygges, ser man nå på hele bygningskroppens fotavtrykk under ett. Man skal kunne regne fotavtrykket fra man setter spaden i jorden til bygget i fremtiden rives ned. Derfor ønsker vi oss i kommende kull en trainee som kan jobbe konkret med energifaget, men også har bygg-faglig utdanning, sier Meby.

Kompetanse:

  • Ingeniør/sivilingeniør innenfor energi og bygg

Ønskede egenskaper:

  • Nysgjerrig og engasjert, tør å tenke nytt og se på virksomheten med nye øyne
  • Strukturert og effektiv
  • Evner å jobbe selvstendig og ta initiativ
  • Positiv

 

I Bodø Energi vil du få anledning til å jobbe i et bredt fagmiljø, med store muligheter for faglig og personlig utvikling sammen med et godt arbeidsmiljø! Hvis dette høres ut som noe du kunne trives med – send inn en søknad her!

Mariann Meby, forretningsutvikler i Bodø Energi

Mariann Meby, forretningsutvikler i Bodø Energi