Ikke vanskelig å finne seg til rette, verken sosialt eller på jobb!
Lovise Marie Gjertsen - Kull 16

Lovise Marie Gjertsen - Kull 16

Navn: Lovise Marie Gjertsen
Kommer fra: Bergen
Alder: 26
Utdanning: Master innovasjon og entreprenørskap/logistikkingeniør
Trainee hos: Løvold Solution/Saltens

Hvorfor søkte du traineeprogrammet?

Jeg søkte på traineeprogrammet fordi jeg så på det som en smidig overgang fra studier til arbeidslivet. Som trainee får man være med på å forme arbeidsdagen og man får spennende, utfordrende arbeidsoppgaver tidlig i karrieren. Jeg ønsket høy grad av læring og utvikling både faglig og personlig, derfor anså jeg tilbudet om utviklingsprogrammet i regi av Nordnorsk Lederutvikling som svært verdifullt og lærerikt. Jeg hadde heller aldri vært i Bodø før jeg startet som trainee her, men det var absolutt ikke noe problem. Bodø kan by på nydelig natur, fjell hvor enn du ser og det var ikke vanskelig å finne seg til rette hverken sosialt eller på arbeidsplassen.  

Hvilke forventninger har du til programmet?

Jeg forventet at traineeprogrammet skulle gi meg en bratt læringskurve hvor jeg ble utfordret både faglig og personlig. Jeg føler allerede etter bare en måned at jeg har lært utrolig mye, ikke bare om havbruksnæringen, men også om organisasjonskultur. Jeg forventet også at stillingen som trainee skulle hjelpe meg å finne ut hva jeg ønsker å jobbe med videre. Dette fordi som trainee så blir man ikke «låst», men man får muligheten til å prøve seg på litt forskjellige arbeidsoppgaver og komme med innspill selv.  

 

Hva er din drømmejobb?

Drømmejobben synes jeg er vanskelig å spesifisere, men jeg ønsker å jobbe en plass hvor jeg får muligheten til å utvikle meg selv og nå målene jeg setter meg. Jeg ønsker å fortsette i retningen av det jeg jobber med nå fordi jeg brenner for innovasjon og utvikling, og da spesielt innenfor bærekraft og miljø.