Trainee innen kultur og utvikling

Arkiv i Nordland (AiN) en regional arkivinstitusjon med 26 ansatte. AIN forvalter arkivene til Nordland fylkeskommune og 39 av kommunene i fylket gjennom den interkommunale samarbeidsordningen Interkommunalt arkiv Nordland. AiN er en del av et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk av lignende institusjoner.

AiNs tre pilarer

AiN kan tilby en trainee en variert kompetanse knyttet til blant annet forskning, kulturarv og systemkompetanse knyttet til arkiv.

AiN har tre grunnleggende pilarer:

  • Kulturarv: Landets arkiver er i styringsdokumenter beskrevet som viktig kulturarv og et viktig innsatsområde i kulturpolitikken. Det blir stadig viktigere å ta vare på, tilgjengeliggjøre og formidle denne kulturarven. AiN jobber aktivt for å løse disse oppgavene blant annet gjennom digitalisering, planarbeid, prosjekter og gjennom nasjonale nettverk.
  • Arkivdanning: Hvordan skape gode arkiver innen offentlig forvaltning eller innen privat sektor er viktig, og blir stadig mer utfordrende. I en digital tidsalder handler om å få på plass gode rutiner, brukervennlige systemer med stor grad automatikk og robotisering, og standarder for god dokumentasjonsforvaltning tilpasset dagens situasjon. AiN skal være i front kunnskapsmessig på dette området og hjelpe offentlige og private institusjoner med å få gode systemer på plass.
  • Forskning: Forskning på arkiv er en relativt ny arene. Det er to forskningstemaer som har spesielt fokus. Forskning på arkiv som system og hvilken samfunnsbetydning har arkiv. Eksempelvis for demokratiet, deltakelse med mer. AiN ønsker spesielt å fokusere på den samfunnsbetydningen arkivene har i vårt samfunn.

Søk stillingen her!

Vi søker deg som har:  

  • Master eller tilsvarende innenfor relevante fag, som Arkiv og dokumentasjonsvitenskap, historie eller kulturstudier
  • Stor faglig interesse og analytiske evner
  • Er samarbeidsorientert, fleksibel og løsningsorientert
  • Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner, muntlig og skriftlig
  • Liker å jobbe i team, dele informasjon og som har ønsker å være med å skape et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
  • God digital kompetanse