Jobbe med samfunnsutvikling og næring i naturskjønne Rødøy kommune?

Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelen, med ca. 1 200 mennesker. Kommunen dekker et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Nordfjorden under Svartisen. Bosetningen fordeler seg på de største øyene og på fastlandet. Kommunen knyttes sammen av ferge- og hurtigbåtsamband. Det er daglig forbindelse mellom Bodø og Sandnessjøen med Nordlandsekspressen. På fastlandet er fylkesvei 17 kommunikasjonsåren gjennom kommunen. I Rødøy kommune er det rikelig med hav og fjell. Mulighetene for å dyrke et aktivt friluftsliv er nærmest ubegrenset. Kommunen har et desentralisert tjenestetilbud med helsetjenester, skoler og barnehager, og ulik næringsvirksomhet. Administrasjonsstedet i kommunen er Vågaholmen

Konsulent samfunnsutvikling og næring

Rødøy kommune har ledig en toårig traineestilling, som konsulent for samfunnsutvikling og næring. Kontorsted er ved Rødøy rådhus, Vågaholmen. Stillingen rapporterer til rådmann/kommunedirektør. Rødøy kommunes visjon “å skape det gode liv – sammen for kystfolket under polarsirkelen” er en drøm og et kontinuerlig mål for Rødøy. Som konsulent for samfunnsutvikling og næring får du ansvar for det overordnete planarbeidet i kommunen. Din fremste oppgave er å følge opp visjonen og målene som ligger i kommuneplanens samfunnsdel. Rødøy har blitt beskrevet som “Norges mest kompliserte kommune”, rent geografisk. Nettopp det gjør at Rødøy er en veldig eksotisk og spennende kommune å jobbe i, synes vi. Rødøy kommune ser etter en idérik kollega som liker å ha mange baller i luften. Fagområdet for stillingen er bredt, og du kan regne med varierte dager og spennende problemstillinger. Du må kunne styre prosjekter som involverer mange interessenter, og ha evne til å skape oppslutning. Særlig viktig er god kommunikasjon i alle kanaler. Konsulenten jobber med politikere, innbyggere, næringsdrivende og eksterne aktører, så det kreves god rolleforståelse. Reisevirksomhet må påregnes.

 

SØK HER!

Søknadsfrist 13. februar.

Ansvar og oppgaver

Ansvar og oppgaver ligger innenfor fagområdene næring, plan- og samfunnsutvikling:
• Oppfølging av visjon om mål i kommuneplanens samfunnsdel
• Veiledning for lokale virksomheter om næringstiltak
• Plan- og utredningsarbeid, beslutningsstøtte og saksbehandling
• Kommunikasjon og medvirkningsarbeid
• Budsjett- og resultat
• Deltagelse i regionale plan- og næringsfora

Kvalifikasjoner

• Utdanning på masternivå innen samfunnsplanlegging, -geografi, økonomi og administrasjon/ledelse, eller andre relevante fag. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
• God digital kompetanse
• God norsk fremstillingsevne, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

• Ansettelsesforhold gjennom avtale med Trainee Salten, med lønn etter utdanningsnivå og kvalifikasjoner, og god pensjonsordning.
• Flyttegodtgjørelse etter kommunens eget reglement
• Rødøy kommune er også behjelpelig med å skaffe bolig

Kontakt

Henvendelser angående stillingen kan gjøres til rådmann i Rødøy kommune, Kitt Grønningsæter (tlf: 75 09 80 04, e-post: kg@rodoy.kommune.no).

 

SØK HER!

Søknadsfrist: 13. februar 2022.