Har du lyst å jobbe med digitalisering og fornybar energi?

Kraftkonsernet SKS søker en trainee som har lyst til å jobbe med digitalisering av morgendagens energiløsninger og som vil bidra i det grønne skiftet.

SKS – en av Nord-Norges ledende fornybaraktører

SKS er ett av landsdelens ledende kraftkonsern med virksomhet innen vannkraftproduksjon, handelsvirksomhet og driftssentraltjenester. Konsernet har hovedkontor på Fauske og har 85 ansatte fordelt på selskapene SKS Handel, SKS Produksjon og Salten Kraftsamband. Konsernet produserer ca. 2.1 TWH vannkraft fra 21 kraftstasjoner i Nordland fylke, samt pågående utbygging av ytterligere to større kraftverk på Helgeland. I tillegg har vi i prosjektporteføljen flere potensielle vannkraftutbygginger, samt prosjekter innen fornybar energi og bærekraft.

Trainee i SKS Produksjon

Som trainee i SKS vil du i hovedsak jobbe for SKS Produksjon. Selskapet er en av Nord-Norges ledende produsenter av fornybar energi fra våre 21 vannkraftverk i Salten og Helgelandsregionen. SKS er med det en viktig bidragsyter til det grønne skiftet og leverandør av bærekraftig energi til samfunnet.

Søk stillingen her!

Hvilke oppgaver kan du forvente deg?

Du vil få jobbe med automatisering og digitalisering av data fra kraftverk, i tillegg vil det være aktuelt å bidra til kartlegging og bruk av ulike IT-systemer i selskapet. Her vil en viktig del av arbeidet være knyttet til forbedring og optimalisering. Her er noen av de oppgavene du kan forvente deg:

  • Sette deg inn i hvordan styring og overvåking foregår i dag i driftssentralen og kraftverkene.
  • Sette deg inn i RDS og IEC standard for tagging av data, lage en SKS-standard for dette
  • Tagging av måleverdier og meldinger i database
  • Vurdere ulike løsninger for presentasjoner av data til bruk i drift
  • Etablere løsning for presentasjon av data – dashboard og digital tvilling / virtuelle stasjoner
  • Vurdere ulike løsninger for tilstandsovervåking, basert på innsamlede data
  • Se på mulighet for overføring av data fra innsamlingsdatabasen til vedlikeholdssystemet
  • Andre oppgaver som tilpasses etter behov

– Gjennom trainee-programmet i SKS vil du få en unik mulighet til innsikt og verdifull erfaring tilknyttet bærekraftige energiløsninger og grønn verdiskapning. Vi har gode erfaringer med programmet til Trainee Salten og flere av de som har vært hos har endt opp med fast ansettelse etter fullført trainee-periode, forteller Hilde Grønli, HR-sjef i SKS.

Velkommen som trainee hos oss!

Vi skaper muligheter!