Trainee det samme som lærling?
Silje Stamnes, kull 12.

Silje Stamnes, kull 12.

Du har muligens fundert litt på dette spørsmålet, regnet med det eller søkt på det store internettet for å finne et svar. Ofte antas trainee å være det samme som en lærling, med redusert lønn. Tvert imot! Det er på tide å gjøre begrepet trainee mer kjent.

Trainee forveksles ofte med lærling begrepet. Konkurransedyktig lønn, spennende prosjekter, mye ansvar, lederutviklingsprogram, deltagelser i strategimøter, gjør blant annet at traineeordningen skiller seg fra ordinær lærlingstilling.

Sunniva Greger, Trainee koordinator

Hva du får som trainee?

Etter endt program vil du som trainee være ettertraktet på arbeidsmarkedet. Du vil besitte et enormt faglig og sosialt nettverk, ha god innsikt om deg selv, kunne lese andre menneskers personlighetstrekk og ikke minst vite hvordan man ønsker å sko seg for videre karrieremuligheter.

Ut med rutineoppgaver og inn med spennende prosjekt

Traineeprogrammet byr på 22 spennende måneder fylt med utfordrende og lærerike prosjektoppgaver. Traineen får allsidig og utfordrende arbeidsoppgaver tidlig i karrieren, med en bratt læringskurve. Noen av traineene får sjansen til å delta på strategi- og styremøter, forretningsreiser og blir kjent med innsideinformasjon fra bedriftene, som kanskje ikke alle nyutdannede får muligheten til. Mange av medlemsbedriftene er med i programmet fordi de har mye spennende utviklingsprosjekt de vil realisere og trenger ekstra ressurser og ny kompetanse, det er her traineen kommer inn. Flere av traineene er prosjektledere i bedriftene de blir plassert i.

Faglig og sosialt nettverk

Trainee Salten er en trygg og god plattform for nyutdannede å utvikle seg på, diskutere problemstillinger, få råd og støtte hverandre på veien for å finne sin plass i næringslivet. Det at alle traineene kommer rett inn i et traineekull er også en fin måte å få nye venner på.

Studieseminar og bedriftsbesøk

Det gis gode muligheter til å bygge relasjoner og nettverk, og få innblikk i hvilke bransjer som kunne vært spennende å jobbe i etter traineeprogrammet. Traineene reiser rundt og besøker hverandres bedrifter, eller andre bedrifter man synes er spennende og blir godt kjent med næringslivet. Traineene deltar også på ulike nettverksarenaer og konferanser.

Les gjesteinnlegget til Merethe om bedriftsbesøk her.

Konkurransedyktig lønn

Ved ansettelse avtaler bedrift og kandidat stillingsinnhold og betingelser, og oppstart i bedrift vil være august. Etter endt periode, kan bedriftene tilby traineen fast stilling. Det er konkurransedyktig lønn og gode betingelser i traineeprogrammet.

Personlig utviklingsprogram

Gjennom programmet tilbys traineene et kompetanseprogram i regi av Nordnorsk lederutvikling som kjører fagsamlinger for kullene. Det unike lærings- og utviklingsprogrammet gir deg innsikt, forståelse og læringsprosesser knyttet til personlig utvikling. Strategi, læring, kommunikasjon, team og teamutvikling, personlighetstrekk og konflikthåndtering er typiske tema som tas opp på samlinger.

Gjennom de 22 månedene vil 21 dager gå til kick-off, fagsamlinger og bedriftsbesøk.

Traineene som har vært gjennom programmet verdsetter dette programmet høyt.

Les om trainee Pernille sin erfaring med NNL.

 

Les mer om traineeprogrammet og søk her