Ny look for Traineeprogrammet

I denne første introen til TraineeTalk kickstarter vi den første sesongen med en aldri så liten introduksjon.

Erik Jensen Liland, som har lang fartstid med podcast og markedsføring i KPB har med seg seniorrrådgiver i KPB Sunniva Greger, som også er prosjektleder for Trainee Salten. I tillegg er Gabriel Brunvoll, trainee hos KPB og prosjektansvarlig for TraineeTalk med for å fortelle om podcasten.

Hva er Trainee Salten?

Traineeprogrammet ble opprettet i 2006, og det startet med at bedrifter og virksomheter i Salten gikk sammen for å skaffe kompetanse som man manglet i regionen. Tradisjonelt har det vært siviløkonomer og sivilingeniører som ble tatt inn i programmet, men i dag har det vokst til den grad at traineeprogrammet hanker inn ulik kompetanse basert på hva bedriftene er ute etter. Dette betyr at at det åpner for mange ulike studieretninger som kan være relevant for Trainee Salten. Traineeprogrammet er ettårig, hvor traineene får ta del i spennende prosjekt, strategiarbeid, styrearbeid eller noe som en normalt sett en vanlig ansatt ikke får gjøre i løpet av ett år.

Som Sunniva påpeker, har traineeprogrammet en liten gulrot som gjør den veldig attraktiv for mange: “Man skal gjennom et utviklingsprogram i regi av Nordnorsk Lederutvikling (NNL), hvor traineene gjennom året skal ha fire fagsamlinger hvor ulike tema tas opp. Noen tema kan være team/teamarbeid, konflikthåndtering, hvordan arbeidstakere skal utvikle seg best mulig og refleksjon på egen innsats. I tillegg legges det opp til bedriftsbesøk, hvor traineene kan besøke hverandres bedrifter”

-“Og ja, du får vanlig lønn” 

Tar du utfordringene vil det lønne seg

Noe som Sunniva trekker fram er at gjennom trainee året får man en rekke muligheter som man bør gripe. Eksempelvis trekker hun frem at tidligere traineer som har tatt denne sjansen, sitter igjen med enormt mye både på den faglige biten men også utviklingsdelen. Samtidig får man et enormt nettverk både med traineer og bedrifter. Man får i tillegg nær relasjon til ulike ledere, noe som gjør at dette er, som Sunniva påpeker: “en gullpakke!”

Her kan du lese om en tidligere trainee som tok den muligheten:

Jeg fikk drømmejobben! 

 

Stemmen til TraineeTalk – ledet av en trainee

En del av Trainee Saltens nye markedsføringsstrategi er å utvikle en podcast som skal gi et større innblikk i livet som trainee, hvor innblikk og refleksjoner fra traineer og bedrifter blir førende for episodene. Gabriel Brunvoll er trainee hos KPB og er dermed en del av prosjektteamet til Sunniva i Trainee Salten. Han kommer fra en nylig fullført mastergrad i internasjonale relasjoner fra Nord universitet i Bodø og valgte å tre inn i arbeidslivet gjennom traineeprogrammet.

Hvordan har tiden din så langt i KPB vært?

“Det har vært er en slags overgang. Ting er nytt. Å være vandt med å være fulltidsstudent til å skifte helt beite til å være i hundre prosent jobb, er en interessant reise å se tilbake på og være en del av nå”

Hvordan er det å jobbe som blant annet konsulent hos KPB?

“Først og fremst så er det utrolig kult. Som sagt for et år siden viste jeg ikke var KPB var og hva de holdt på med. Og nå når jeg vet hva det er så erkjenner jeg at det er bra det var her jeg endte opp. Først og fremst er det jo utrolig interessant og lærerikt. Her får jeg gjøre mye forskjellig, drive med ulike prosjekt, jobbe tverrfaglig med andre som kommer fra ulike studieretninger. Jeg trodde som student etter fem år kjente Bodø relativt godt, men så feil kan man ta. Så nå har jeg sett dette fra bedrift og konsulent-siden, så dette har vært en ny side av Bodø for meg”

Som nevnt er det Gabriel som styrer TraineeTalk videre og på spørsmål fra Erik om tankene sine for podcasten skisserer han følgende plan:

“Planen her er gjennomtenkt og kommer til å merkes. TraineeTalk skal ta for seg traineene, bedriftene de er en del av, men også belyse overgangen fra det å være fulltidsstudent og det å ta et stort steg inn i arbeidslivet. Samtidig vil bedriftene gjennom enten sjef eller veileder være med for å diskutere hvordan de bruker traineer i sin virksomhet, påvirkningen de har og generelt hva de jobber med til det daglige”

Bli bedre kjent med Gabriel her

 

Dette er bare litt av det som blir diskutert i episoden, så sjekk ut resten for å bli videre kjent med traineeprogrammet!

Trainee Salten er i full gang og du vil her bli bedre kjent med alle traineene, så følg med videre, og lytt på podcasten!